Sähkömarkkinalaki uudistuu

Julkaistu 26.5.2021

Eduskunnan käsittelyssä oleva sähkömarkkinalain muutos toteutuessaan tuo Energiavirastolle uusia työkaluja sähkönjakeluyhtiöiden valvontaan. Sähköä käyttävien asiakkaiden kannalta muutoksessa on otettu huomioon toimitusvarmuuden kehittäminen, yhtiöiden kustannus­tehokkuus sekä verkkopalveluhintojen korotuskatto.

Lakimuutoksen tarkoituksena on pitkällä aikavälillä alentaa toimitusvarmuusinvestointien myötä kohonneita sähkön verkkopalvelumaksuja. Keinoina ovat hintojen kohtuullisuutta valvovan Energiaviraston käyttämien menetelmien muutokset, joissa leikataan jakeluyhtiöiden sallittuja tuottoja ja verkkopalveluhintojen kertakorotusten suuruutta. Ehdotuksessa jakeluyhtiöiden kohtuullinen tuottoaste sitoutuneelle pääomalle laskisi neljään prosenttiin 5,73 prosentista. Verkkopalvelumaksujen vuotuinen korotuskatto lähes puolittuu 15 prosentista kahdeksaan prosenttiin. Huolimatta leikkauksista toimitusvarmuuden parantaminen halutaan silti turvata jatkossakin. Haasteena ovat edelleen sähkönjakeluyhtiöiden hyvin erilaiset olosuhteet maaston ja asiakaskohtaisen sähköverkon pituuden suhteen.  

Toimitusvarmuustavoitteiden täyttämiseen jatkoaikaa  

Verkkopalvelumaksujen nousuun ajaneiden sähkönjakelun toimitusvarmuusvaatimusten täytäntöönpanoaikaa jatketaan suurimmalla osalla yhtiöistä kahdeksalla vuodella vuoden 2036 loppuun saakka. Tämä muutos ei vaikuta Savon Voima Verkon toimintaan. Verkkoalueemme poikkeuksellisten olosuhteiden johdosta ko. jatkoaika oli jo aiemmin myönnettynä Energiaviraston toimesta. Verkostopituutemme ja sen sijainti pääosin ilmassa tuovat merkittävän haasteen investoinneille metsäisellä toiminta-alueellamme.

Savon Voima Verkolla on alle neljä asiakasta kilometrillä, kun kaupungeissa vastaava suhde on noin 25 asiakasta kilometrillä.  

Energiavirasto valvoo verkonrakennuksen kustannustehokkuutta. Verkonhaltijan on suunniteltava, rakennettava ja ylläpidettävä sähköverkkoa siten, että yhtiö tuottaisi palvelunsa kustannustehokkaalla tavalla. Suunnittelussa on vertailtava vaihtoehtoisia investointeja ja kuultava asiakkaita. Energiavirasto voisi määrätä yhtiön muuttamaan suunnitelmaansa, jos sen toimenpiteet eivät ole kustannustehokkaita.  

Tavoitteena on, että yhtiöt huomioivat verkonrakentamisessa kattavammin kaikki käytössä olevat toimenpiteet verkon uusimiseksi, kapasiteetin laajentamiseksi ja toimitusvarmuuden tason nostamiseksi. 

Mitä lakimuutos tarkoittaa Savon Voima Verkon asiakkaille?

Savon Voima Verkon toimitusjohtaja Lauri Siltanen.

Mitä sähkömarkkinalain muutos tuo tullessaan ja milloin? Kysymyksiin vastaamassa Savon Voima Verkon toimitusjohtaja Lauri Siltanen.   

Mitkä ovat lakimuutoksen merkittävimmät vaikutukset Savon Voima Verkon siirtohinnoittelun osalta?  

– Lain muutoksesta ja sen vaikutuksista verkkopalveluhinnoittelun osalla on esitettynä luonnos. Sen perusteella suurimmalla osalla verkkoyhtiöitä, kuten Savon Voimallakin, hinnat tulisivat laskemaan vuoteen 2028 mennessä. Muutoksen ajankohta ja määrä selviää varmastikin, kun pääsemme näkemään viranomaisen lopullisen mallin tämän ja ensi vuoden aikana. 

– Ehdotukseen kirjattu kahdeksan prosentin korotuskatto ei vaikuta suoranaisesti toimintaamme. Kun olemme joutuneet tekemään hinnankorotuksia, ovat ne aina olleet nyt ehdotuksessa olevaa korotuskattoa pienemmät. On hienoa, että rajaa ollaan laskemassa ja sillä varmasti ohjataan yhtiöiden hintamuutosten kohtuullisuutta.  

Mitä lakimuutos vaikuttaa investointeihin ja yhtiön toimintaan? 

– Lakimuutoksessa annetaan Energia­virastolle mahdollisuus muuttaa sähköyhtiöiden valvontamallia ensi vuoden alusta alkaen. Yhtiöiden pääomaa eli sähköverkkoa tullaan arvostamaan reilusti vähemmän ja yhtiöille sallittua tuottoa leikataan. On selvää, että Savon Voima Verkon voimakkaassa investointivaiheessa tällainen taloudellinen muutos vaatii ison selvittelyn. Miten investoinnit jatkossa rahoitetaan, on tärkeä kysymys. 

Miten käy toimitusvarmuuden haja-asutusalueella? Viivästyykö säävarman verkon rakentaminen? Miten toimitusvarmuus on kehittynyt viime vuosina? 

– Toimitusvarmuusinvestoinnit ovat siirtymässä pääosin taajamien läheiselle alueelle ja niillä kulkeviin runkojohtoihin. Tämän vuoksi uudistamme juuri verkostostrategiaa, jotta tunnistamme tarkemmin vikojen vähentämiseksi tarvittavien toimenpiteiden kohteet ja niiden vaikutukset ko. alueilla. Pyrimme tekemään nyt selkeät suunnitelmat aina vuoteen 2027 asti. Verkostoa on todella paljon ja lähivuosina emme vielä pääse etenemään viimeiseen johtohaaraan haja-­asutusalueella. 

– Vuosi 2020 osoitti meille, että ilmaston muuttuessa myrskytuhot ovat lisääntymässä ja aiheuttavat meille ja asiakkaillemme merkittäviä riskejä tulevaisuudessa. Tämän vuoksi säävarman verkon rakentaminen on jatkossakin tärkeää. 

– Katsottaessa toimitusvarmuutta ja sen trendejä usean vuoden osalta ovat vikamäärät ja vikojen kestot alentuneet eli muutos on tapahtunut oikeaan suuntaan. Säävarman sähköverkon piirissä meillä on nyt jo yli puolet asiakkaistamme.

Miltä tulevaisuus näyttää?  

– Laaja kysymys, tulevaisuus näyttää jälleen kerran muuttuvalle. Paljon uusia näkökulmia ja teknologista kehitystä. Sähköverkkoon tulee muutospaineita sähköisen liikenteen ja hajautetun tuotannon lisääntyessä. Pyrimme antamaan oman panoksemme tähän kehitykseen ja haluamme olla mukana tekemässä muutosta kohti vähähiilisempää huomista. 

– Investointeja verkkoon tarvitaan jatkossakin. Niitä tehdään monesta näkökulmasta: toimitusvarmuus, verkon ikääntyminen, uudet asiakkaat ja uudet tekniikat. 

– Tämän vuoden aikana saamme tutkimustuloksia asiakkaiden tehohinnoittelusta ja pyrimme mallintamaan sitä meidän omassa tariffirakenteessa. Kuluttajille tehohinnoittelu tuo tulevaisuudessa lisämahdollisuuden vaikuttaa omalla sähkönkäytöllä siirtohinnan muodostumiseen. Siirtymä hinnoittelun käyttöönottoon tapahtunee seuraavan viiden vuoden aikana.    

Mitä uutta?

Helikopterilla tehtävät sähköverkon tarkistukset ovat alkaneet. Tänään lennetään Juankosken alueella

Helikopterillatehtävät sähköverkon tarkistukset ovat alkaneet. Tänään lennetään Juankosken alueella
Lue lisää

Ajankohtaista, Häiriöt,
8.6.2023

Joroisten Maaveden voimalaitoksella saneerataan vanhat reunapadot ja rakennetaan kalannousuväylä

Savon Voima saneeraa kesällä 2023 Joroisten Maaveden vesivoimalaitoksen kanavan reunapadot. Lisäksi vesivoimalaitoksen lähelle Vasaralankoskeen rakennetaan luonnonmukainen kalannousuväylä. Väylä mahdollistaa vaelluskalan nousun vesivoimalaitoksen ohi ja tukee vaelluskalojen elinolosuhteita alueella.
Lue lisää

Ajankohtaista, Ympäristö,
5.6.2023

Savon Voima Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. – 30.4.2023: Toimitusvarmuus korkealla tasolla vaikeassa markkinassa

Konsernin liikevaihto oli 99,5 miljoonaa euroa ja kasvoi edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 0,6 prosenttia.
Lue lisää

Ajankohtaista,
1.6.2023

Sähköverkon lentotarkastukset alkavat – tarkastuksilla parannetaan kunnonhallintaa ja toimitusvarmuutta

Savon Voima Verkko teettää lentotarkastuksia ilmajohtoverkon kunnonhallintaa varten tänä kesänä noin 2 000 johtokilometriä.
Lue lisää

Ajankohtaista, Sähkö, Säävarma,
31.5.2023

Savon Voiman verkkoalueen ensimmäinen energiayhteisö perustettiin Iisalmeen

Savon Voiman verkkoalueen ensimmäinen energiayhteisö perustettiin Iisalmeen
Lue lisää

Ajankohtaista, Asiakastarinat,
30.5.2023

Savon Voima Verkko aloittaa sähkömittareiden vaihdot – ensimmäisenä Joroinen

Uusia sähkömittareita vaihdetaan käyttöikänsä päähän tulleiden mittareiden tilalle kesäkuusta 2023 alkaen Joroisissa. Savon Voima Verkko lähettää asiakkailleen kirjeitse lisätietoja vaihdosta. Uudenajan mittarit tukevat energiansäästöä ja uusiutuvan energiantuotannon yleistymistä.
Lue lisää

Ajankohtaista, Sähkö,
29.5.2023