Sähköverkon rakentamisessa huomioidaan esi-isiemme perintö – Karttulassa tarkistettiin kaksi muinaisjäännöskohdetta

Julkaistu 20.6.2023

Karttula-Pihkainmäki säävarman sähköverkon rakennusreitiltä katselmoitiin kaksi kohdetta, joista on vuosien saatossa löydetty kivikautisiin asuinpaikkoihin viittaavia muinaisesineitä. Löydöksien alueet tarkastettiin ennen sähköverkon kaapelointia, jotta rakentaminen ei vaarantaisi hankealueen arkeologista kulttuuriperintöä.

Savon Voima Verkko rakennuttaa kumppaniurakoitsija Enerken kanssa Karttula-Pihkainmäki-alueelle säävarmaa sähköverkkoa. Sähköverkkohankkeissa huomioidaan monipuolisesti ympäristövaikutuksia, kuten pohjavesi- ja suojelualueet sekä suojellut lajit. Lisäksi arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja arkeologisten suojelukohteiden sijoittuminen saneerauskohteen läheisyyteen vaativat erityistoimia. Hankkeen työmaa-alueelta on kahdesta eri sijainnista tehty vuosien saatossa arkeologisia löytöjä.

”Pohjois-Savon arkeologinen kulttuuriperintö koostuu lähes 2 500 kohteesta ja uusia kohteita löytyy joka vuosi useita kymmeniä. Maakunnan yleisin esihistoriallinen kohdetyyppi on kivikautinen asuinpaikka. Historiallisen ajan kohteista yleisimpiä ovat erilaiset työ- ja valmistuspaikat kuten esimerkiksi tervahaudat, hiilimiilut ja kaskikulttuurin liittyvät jäänteet sekä historialliset asuinpaikat”, kertoo Kuopion kulttuurihistoriallisen museon arkeologian intendentti Tytti Räikkönen.

Karttulasta löytynyt kivikautinen poikkikirves ja reikäkivi

Hankkeen työmaan alueelta, Leppuumäestä, on vuonna 1950 löytynyt kivikautinen reikäkivi, jota on todennäköisesti käytetty verkon- tai nuotan painona. Toinen löydöistä on vuonna 1994 Jokirannalta löytynyt tummaa kiveä oleva poikkikirves sekä runsaasti kvartsi-iskoksia. Paikalla on ollut kivikautinen asuinpaikka. Katselmoinnissa kaapeloinnin alle jäävä alue tarkastettiin ja varmistettiin, että asuinpaikka-alue ei ulotu muokattavalle alueelle. Mitään kulttuuriperinnön näkökulmasta uutta ei löytynyt. Mahdolliset löydökset olisivat voineet tarkoittaa työmaan kaivun aikaista arkeologista valvontaa tai linjauksen muuttamista siltä kohdalta.

”Kiinteät muinaisjäännökset on Suomessa rauhoitettu muinaismuistolailla ja siksi nämä katselmoinnit ovat tärkeitä. Tehtävämme on ohjata kulttuuriperinnön osalta alueen maan-, metsien ja vesialueidenkäytön suunnittelua, antaa neuvontaa ja lausuntoja ja turvata kohteiden suojelu. Lisäksi kehitämme ja edistämme osaltamme kulttuuriympäristön vaalimista, toimialamme yhteistyötä ja kulttuuriympäristötiedon digitaalista tallentamista ja saatavuutta”, kertoo Räikkönen.

Kulttuuriperintökohteet huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa

Savon Voimalla ja urakoitsija Enerkellä mahdolliset arkeologinen kulttuuriperintö ja rakennetun ympäristön suojelukohteet huomioidaan jo projektin suunnittelussa, jolloin esimerkiksi maakaapelireittiä tai käytettävää työtapaa voidaan muuttaa.

”Rakennamme sähköverkkoja laajasti lähes koko Suomessa ja säännöllisesti töitä tehdään myös kulttuuriperinnöllisesti arvokkailla alueilla. Otamme jo suunnitteluvaiheessa selvää alueen mahdollisista suojelukohteista Museoviraston tietokannasta. Suojeltavia kohteita sisältävällä alueella verkon rakentaminen tehdään tiiviissä yhteistyössä verkkoyhtiön ja museoviranomaisen kanssa”, kertoo Enerken HSEQ-päällikkö Perttu Rytivaara.

”Savon Voima Verkko pyrkii huomioimaan jo sähköverkon investointisuunnittelun alkutaipaleella niin kutsutut erityiskohteet. Meillä on suunnittelujärjestelmässämme käytössä eri tahojen ylläpitämät sähköiset aineistot. Ensisijaisesti pyrimme välttämään erityiskohteita ja tarvittaessa haemme asianomaisilta viranomaisilta lausunnon suunniteltujen toimenpiteiden hyväksyttävyydestä. Toiminta-alueemme kestävä ja vastuullinen kehittäminen on osa jokapäiväistä toimintaamme”, kertoo Savon Voiman ympäristö- ja maankäyttöpäällikkö Sanna Turunen.

Kaikkia Suomen arkeologisen kulttuuriperinnön kohteita voi tutkiskella muinaisjäännösrekisterin kautta sivustolla www.kyppi.fi.

Karttula-Pihkainmäki-alueen löydökset:

Lisätietoja:

Tytti Räikkönen
Intendentti, Pohjois-Savon alueellinen vastuumuseo/Kuopion kulttuurihistoriallinen museo
tytti.raikkonen@kuopio.fi

Perttu Rytivaara
HSEQ-päällikkö, Enerke Oy
perttu.rytivaara@enerke.fi

Sanna Turunen
Ympäristö- ja maankäyttöpäällikkö, Savon Voima
sanna.turunen@savonvoima.fi

Mitä uutta?

Viikonlopulle ennustettu rankka lumisade nostaa sähkökatkojen riskiä toimialueellamme

Perjantai-iltana ja lauantaina Savon Voima Verkon alueelle saapuva rankka lumisade voi aiheuttaa sähkökatkoja koko jakelualueella. Pyydämme asiakkaitamme varautumaan.
Lue lisää

Ajankohtaista, Verkossa,
16.2.2024

Uusien mittarien myötä kulutusta voi seurata Väpissä aiempaa reaaliaikaisemmin

Aidon 7000-sarjan sähkömittarien lähettämä kulutusmittausdata on nyt luettavissa Väppi-sovelluksessa 1–3 tunnin viiveellä.
Lue lisää

Ajankohtaista, Sähkö,
12.2.2024

Sähköverkon automaattinen jälleenkytkentäaika pitenee

Savon Voima Verkko Oy on pidentänyt automaattisten jälleenkytkentöjen kestoa asiakkaille koituvien haittavaikutuksien vähentämiseksi.
Lue lisää

Ajankohtaista, Sähkö, Säävarma,
19.1.2024

Savon Voima Verkko Oy uudistaa yhdessä ENP Power Oy:n kanssa 110 kV sähkölinjan Alapitkän ja Siilinjärven välillä

Savon Voima Verkko Oy uudistaa yhdessä ENP Power Oy:n kanssa 110 kV sähkölinjan Alapitkän ja Siilinjärven välillä.
Lue lisää

Ajankohtaista, Säävarma,
17.1.2024

Ennätyskylmä tammikuu näkyy sähkölämmittäjien laskuilla

Poikkeuksellisen kylmä sää on nostanut erityisesti sähkölämmittäjien energiankulutusta huomattavasti ja tulee näin näkymään tavanomaista korkeampina verkkopalvelulaskuina.
Lue lisää

Ajankohtaista, Sähkö,
12.1.2024

Uuden sukupolven sähkömittarien vaihdot ovat käynnissä

Savon Voima Verkko on aloittanut uuden sukupolven etäluettavien Aidon 7000 -sarjan mittareihin siirtymisen vuoden 2023 alussa. Mittarien massavaihdot alueittain suorittaa Savon Voima Verkon aliurakoitsijat Omexom ja Voimatel.
Lue lisää

Ajankohtaista, Sähkö, Verkossa,
4.1.2024