Sähköverkon rakentamisessa huomioidaan esi-isiemme perintö – Karttulassa tarkistettiin kaksi muinaisjäännöskohdetta

Julkaistu 20.6.2023

Karttula-Pihkainmäki säävarman sähköverkon rakennusreitiltä katselmoitiin kaksi kohdetta, joista on vuosien saatossa löydetty kivikautisiin asuinpaikkoihin viittaavia muinaisesineitä. Löydöksien alueet tarkastettiin ennen sähköverkon kaapelointia, jotta rakentaminen ei vaarantaisi hankealueen arkeologista kulttuuriperintöä.

Savon Voima Verkko rakennuttaa kumppaniurakoitsija Enerken kanssa Karttula-Pihkainmäki-alueelle säävarmaa sähköverkkoa. Sähköverkkohankkeissa huomioidaan monipuolisesti ympäristövaikutuksia, kuten pohjavesi- ja suojelualueet sekä suojellut lajit. Lisäksi arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja arkeologisten suojelukohteiden sijoittuminen saneerauskohteen läheisyyteen vaativat erityistoimia. Hankkeen työmaa-alueelta on kahdesta eri sijainnista tehty vuosien saatossa arkeologisia löytöjä.

”Pohjois-Savon arkeologinen kulttuuriperintö koostuu lähes 2 500 kohteesta ja uusia kohteita löytyy joka vuosi useita kymmeniä. Maakunnan yleisin esihistoriallinen kohdetyyppi on kivikautinen asuinpaikka. Historiallisen ajan kohteista yleisimpiä ovat erilaiset työ- ja valmistuspaikat kuten esimerkiksi tervahaudat, hiilimiilut ja kaskikulttuurin liittyvät jäänteet sekä historialliset asuinpaikat”, kertoo Kuopion kulttuurihistoriallisen museon arkeologian intendentti Tytti Räikkönen.

Karttulasta löytynyt kivikautinen poikkikirves ja reikäkivi

Hankkeen työmaan alueelta, Leppuumäestä, on vuonna 1950 löytynyt kivikautinen reikäkivi, jota on todennäköisesti käytetty verkon- tai nuotan painona. Toinen löydöistä on vuonna 1994 Jokirannalta löytynyt tummaa kiveä oleva poikkikirves sekä runsaasti kvartsi-iskoksia. Paikalla on ollut kivikautinen asuinpaikka. Katselmoinnissa kaapeloinnin alle jäävä alue tarkastettiin ja varmistettiin, että asuinpaikka-alue ei ulotu muokattavalle alueelle. Mitään kulttuuriperinnön näkökulmasta uutta ei löytynyt. Mahdolliset löydökset olisivat voineet tarkoittaa työmaan kaivun aikaista arkeologista valvontaa tai linjauksen muuttamista siltä kohdalta.

”Kiinteät muinaisjäännökset on Suomessa rauhoitettu muinaismuistolailla ja siksi nämä katselmoinnit ovat tärkeitä. Tehtävämme on ohjata kulttuuriperinnön osalta alueen maan-, metsien ja vesialueidenkäytön suunnittelua, antaa neuvontaa ja lausuntoja ja turvata kohteiden suojelu. Lisäksi kehitämme ja edistämme osaltamme kulttuuriympäristön vaalimista, toimialamme yhteistyötä ja kulttuuriympäristötiedon digitaalista tallentamista ja saatavuutta”, kertoo Räikkönen.

Kulttuuriperintökohteet huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa

Savon Voimalla ja urakoitsija Enerkellä mahdolliset arkeologinen kulttuuriperintö ja rakennetun ympäristön suojelukohteet huomioidaan jo projektin suunnittelussa, jolloin esimerkiksi maakaapelireittiä tai käytettävää työtapaa voidaan muuttaa.

”Rakennamme sähköverkkoja laajasti lähes koko Suomessa ja säännöllisesti töitä tehdään myös kulttuuriperinnöllisesti arvokkailla alueilla. Otamme jo suunnitteluvaiheessa selvää alueen mahdollisista suojelukohteista Museoviraston tietokannasta. Suojeltavia kohteita sisältävällä alueella verkon rakentaminen tehdään tiiviissä yhteistyössä verkkoyhtiön ja museoviranomaisen kanssa”, kertoo Enerken HSEQ-päällikkö Perttu Rytivaara.

”Savon Voima Verkko pyrkii huomioimaan jo sähköverkon investointisuunnittelun alkutaipaleella niin kutsutut erityiskohteet. Meillä on suunnittelujärjestelmässämme käytössä eri tahojen ylläpitämät sähköiset aineistot. Ensisijaisesti pyrimme välttämään erityiskohteita ja tarvittaessa haemme asianomaisilta viranomaisilta lausunnon suunniteltujen toimenpiteiden hyväksyttävyydestä. Toiminta-alueemme kestävä ja vastuullinen kehittäminen on osa jokapäiväistä toimintaamme”, kertoo Savon Voiman ympäristö- ja maankäyttöpäällikkö Sanna Turunen.

Kaikkia Suomen arkeologisen kulttuuriperinnön kohteita voi tutkiskella muinaisjäännösrekisterin kautta sivustolla www.kyppi.fi.

Karttula-Pihkainmäki-alueen löydökset:

Lisätietoja:

Tytti Räikkönen
Intendentti, Pohjois-Savon alueellinen vastuumuseo/Kuopion kulttuurihistoriallinen museo
tytti.raikkonen@kuopio.fi

Perttu Rytivaara
HSEQ-päällikkö, Enerke Oy
perttu.rytivaara@enerke.fi

Sanna Turunen
Ympäristö- ja maankäyttöpäällikkö, Savon Voima
sanna.turunen@savonvoima.fi

Mitä uutta?

Säävarmaa sähköverkkoa valmistui Karttulan ja Pihkainmäen alueelle

Verkkoa on muutettu säävarmaksi verkostostrategian mukaisesti. Vanhaa verkkoa on kaapeloitu ja ilmajohdot on rakennettu teiden varsille.
Lue lisää

Ajankohtaista, Sähkö, Säävarma,
6.5.2024

Lapinlahden Hyvä Eväs pitää grillin kuumana läpi kesän

Lapinlahdella 5-tien varressa maamerkiksi muodostunut grilli Hyvä Eväs on toiminut Salonsalmen levähdysalueella vuodesta 2005 saakka.
Lue lisää

Ajankohtaista, Asiakastarinat, Sähkö,
1.5.2024

Tule vaikuttamaan tulevaisuuden sähköverkon kehittämiseen – anna palautetta kehittämissuunnitelmaan

Avasimme sivuston, jonka kautta asiakkaat pääsevät tutustumaan sähköverkon kehityssuunnitelmaan. Tule mukaan vaikuttamaan tulevaisuuden verkon kehittämiseen ja anna palautetta 2.6.2024 mennessä!
Lue lisää

Ajankohtaista, Sähkö, Säävarma,
30.4.2024

Uusi tutkimushanke edistää kestävää energiantuotantoa Pohjois-Savossa

Pohjois-Savossa käynnistyy uusi tutkimushanke, jonka tavoitteena on kehittää uusiutuvan energian ratkaisuja voimalaitoskattiloihin.
Lue lisää

Ajankohtaista, Ympäristö,
11.3.2024

Savon Voima satsaa vesivoiman optimoinnin ja säätökyvyn kehitykseen

Savon Voima on satsannut viime aikoina energiantuotannon optimoinnin kehitykseen. Tehdyt kehitystoimenpiteet auttavat Savon Voiman sähköntuotantoa vastaamaan energiajärjestelmän asettamiin kapasiteetti- ja säätötarpeisiin mahdollisimman kilpailukykyisesti sekä tehokkaasti.
Lue lisää

Ajankohtaista, Sähkö, Ympäristö,
7.3.2024

Toimisivatko hiilidioksiditonnit ympäristöraportoinnin liikevaihtona?

Mittaaminen, raportointi, teot sekä jatkuva parantaminen ovat kaikki tärkeitä osa-alueita ilmastopäästöjen vähentämisessä Savon Voimalla.
Lue lisää

Blogi, Ympäristö,
27.2.2024