Savon Voima -konsernin tilinpäätöstiedote 2021: Onnistuneen vuoden takana pitkäjänteinen kehitys ja kasvuinvestoinnit

Julkaistu 4.3.2022

Savon Voima -konsernin liikevaihto oli viime vuonna 228,5 (189,6) miljoonaa euroa, kasvua edellisvuoteen 20,5 prosenttia. Konsernin liikevoitto oli 48,1 (24,3) miljoonaa euroa. Liikevoitto kasvoi 98 prosenttia.

Liikevaihdon ja kannattavuuden kasvua siivitti sähköntuotantoliiketoiminnan hyvä tulos, kaukolämmön kysynnän kasvu kylmästä vuodesta johtuen sekä sähköverkon hyvä käytettävyys ja sähkönsiirron kasvu. Energiantuotantotoiminnan laajentuminen Joensuuhun ja liiketoiminnan synergiahyödyt näkyivät täysimääräisesti konsernin tuloksessa.

Sähkön tukkumarkkinahinnan vuoden keskihinta oli 158 prosenttia korkeampi kuin edellisvuonna. Vuoden viimeisellä neljänneksellä sähkön markkinahinnan keskiarvo oli 115,0 euroa megawattitunnilta, joka on korkein vuosineljänneksittäin laskettu sähkön hinta vuodesta 2011 alkaen. Sähköntuotantoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 102 prosenttia ja liikevoitto oli 9,2 (-4,3) miljoonaa euroa.

Sähköntuotantoliiketoiminnan kannattavuuden parantumiseen vaikutti korkea sähkön markkinahinta ja energiantuotantolaitosten hyvä käytettävyys erityisesti loppuvuonna markkinahintojen oltua huippulukemissa. Sähköntuotannon liikevaihto vuonna 2021 oli 33,1 miljoonaa euroa (16,4 milj. euroa). Toteutunut liiketulos oli 9,2 miljoonaa euroa (-4,3 milj. euroa).

Sähköä tuotettiin 520 gigawattituntia (489 GWh), mikä on 6 prosenttia edellisvuotta enemmän. Oman vastapainetuotannon (CHP) määrä oli 269 gigawattituntia, joka on 29 prosenttia edellisvuotta suurempi.

Keskimääräistä kylmempi talviaika lisäsi kaukolämmön kysyntää ja kaukolämpöä myytiin enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Lämmitystarveluvulla mitattuna vuosi 2021 oli kylmin Kuopion korkeudella sitten vuoden 2012. Lämmön kokonaismyynti oli 1222 (1063) gigawattituntia ja 15 prosenttia edellisvuoden toteumaa suurempi. Kaukolämpöliiketoiminnan liikevaihto oli 87,0 (76,7) miljoonaa euroa, kasvua edellisvuoteen 13 prosenttia. Kaukolämmön liikevoitto oli 17,3 (17,2) miljoonaa euroa.

Sähköä siirrettiin kaikkiaan 2099 (1940) gigawattituntia, mikä oli noin 8 prosenttia edellisvuotta enemmän. Sähkökatkoja aiheuttavia laaja-alaisia myrskyjä oli edellisvuotta vähemmän ja talven lumikuormien aiheuttamia katkoja saatiin vähennettyä ennakoivilla toimilla. Sähköverkon käytettävyys parani ja asiakkaan kokema keskimääräinen vikakeskeytysaika oli 3 tuntia 42 minuuttia (vuonna 2020: 7 tuntia 35 minuuttia). Sähköverkon myrskyvahinkojen kustannukset olivat viime vuonna 3,9 miljoonaa euroa, kun ne edellisenä vuonna olivat 9,3 miljoonaa euroa.

Verkkotoiminnan liikevaihto oli 109,1 (96,8) miljoonaa ja 40 prosenttia liikevaihdosta käytettiin toimitusvarmuutta parantaviin investointeihin, joita toteutettiin 43,3 miljoonalla eurolla. Liikevoitto oli 45,0 miljoonaa euroa.

Investointeja tehtiin konsernissa kaikkiaan 56,6 miljoonalla eurolla. Energian tuotannon investointeja toteutettiin kaikkiaan 12,4 miljoonalla eurolla. Tuotannon investoinnit tähtäävät ennen kaikkea energiatehokkuuden vahvistamiseen ja hiilineutraalisuustavoitteiden edistämiseen.

Savon Voima lähti Kymppivoima Oy:n kautta osakkaaksi yhteenliittymään, joka allekirjoitti OX2:n kanssa sopimuksen tuulipuiston toteuttamisesta Lestijärvelle. Kyseessä on Suomen suurin tuulivoimahanke. Vuosittainen energiantuotanto tulee olemaan yli 1,3 terawattituntia. Kymppivoima omistaa hankkeesta kaikkiaan 65 prosenttia, josta Savon Voiman osuus Kymppivoiman sisällä on 23,1 prosenttia. Savon Voiman osuus vastaa noin 15 prosentin osuutta koko Lestijärven tuulipuistohankkeesta.

Savon Voiman hallitus esittää yhtiökokoukselle 14,0 (9,5) miljoonan euron osingonjakoa omistajakunnille. Liiketoiminnan laajentuminen mahdollistaa tuotto-odotuksen mukaisen kasvaneen osingonjaon.

Ukrainan sodan vaikutuksia ja seurauksia konsernin toimintaan ei voida vielä riittävästi arvioida.

Savon Voima -konsernin tilinpäätöksen sisältävä vuosikatsaus julkaistaan 11.4.2022.

Vuoden 2021 tulos

Talouden kehitys (milj. €) 2021 2020 2019
Liikevaihto 228,5 189,6 151,0
Poistot ja arvonalennukset 65,2 63,5 36,4
Liikevoitto 48,1 24,3 46,9
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 44,8 18,3 45,3
Tilikauden voitto 32,0 11,6 37,1
Tunnusluvut (%:a liikevaihdosta)
Liikevoitto 21,1 % 12,8 % 31,1 %
Voitto ennen satunnaisia eriä 19,6 % 9,6 % 30,0 %
Muut tunnusluvut
Oman pääoman tuotto 7,2 % 2,8 % 9,2 %
Sijoitetun pääoman tuotto 4,7 % 3,3 % 10,4 %
Omavaraisuusaste 38,7 % 37,6 % 76,5 %
Maksuvalmius, Quick Ratio 1,3 1,2 0,7
Investoinnit yhteensä (milj. €) 56,6 52,7 57,7
Investoinnit sähkön siirtoon (milj. €) 43,3 43,1 48,5
Investoinnit sähkön tuotantoon (milj. €) 4,4 3,3 1,5
Investoinnit kaukolämpöön (milj. €) 8,0 5,6 7,7
Liittymismaksujen lisäys (milj. €) 1,3 11,3 1,1

Lisätietoa:

Arto Sutinen
Toimitusjohtaja, Savon Voima Oyj
arto.sutinen(at)savonvoima.fi
P. 044 703 3130

Mitä uutta?

Siilinjärven taajaman uusi 110 kilovoltin toimitusvarmuutta parantava sähköverkko otettiin käyttöön – suunnittelussa ja rakentamisessa huomioitu myös liito-oravat

Erityishuomiota vaati alueelle sijoittuva liito-oravien elinympäristö. Saneerauksen myötä voimajohto siirtyi osittain valtatien kanssa samaan infrakäytävään ja vanha johto purkautui pois asuinalueelta.
Lue lisää

Ajankohtaista, Säävarma, Ympäristö,
23.5.2023

Energiansäästöön uusi palvelusivusto – Savon Voima avaa voimapiste.fi -sivuston

Savon Voima avaa 22.5. voimapiste.fi -sivuston, josta Savon Voima Verkon alueella asuvat pääsevät tarkastelemaan energiankulutustietojaan entistä reaaliaikaisemmin. Palvelun tarjoaman rajapinnan avulla voi seurata omaa energiankulutusta ja löytää tapoja energiansäästöön.
Lue lisää

Ajankohtaista, Energiaa säästämässä,
22.5.2023

Keskiviikkona 17.5.2023 puhelinpalvelumme on auki kello 16.00 saakka

Helatorstain aattona puhelinpalvelumme on avoinna kello 8.00-16.00 välisen ajan.Tiesithän, että lasku- ja sopimustiedot sekä energiankäyttötiedot löydät Väppi-palvelustamme.Perjantaina 19.5.2023 palvelemme normaalisti kello 8.00-17.00
Lue lisää

Ajankohtaista, Asiakaspalvelu,
16.5.2023

Ota kätevä e-lasku käyttöön! – Automaattinen puhelinpalvelumme soittaa e-laskutukseen liittyen

Aloitamme toukokuun viimeisellä viikolla soittokampanjan, jossa automaattinen robottipuhelin soittaa asiakkaille ja ehdottaa laskutustavan muutosta.
Lue lisää

Ajankohtaista,
16.5.2023

Savon Voima laajentaa vesihuoltoon – toimittaa Pielaveden kunnalle etäluettavat vesimittarit ja luentapalvelun

Projektissa Pielaveden kunnan vesilaitoksen asiakkaille asennetaan etäluettavat, turvattua mobiilitiedonsiirtoa käyttävät vesimittarit vuosina 2023 ja 2024. Savon Voima toimittaa kunnalle myös mittareiden luentapalvelun. Yhteistyön toimivuutta testattiin viime vuonna onnistuneessa pilottihankkeessa.
Lue lisää

Ajankohtaista,
12.5.2023

HögforsGST optimoi Leppävirralla uuden teollisuuskiinteistön lämmitystä usean eri lämmönlähteen hybridijärjestelmällä

Mitä kylmempään olosuhteeseen siirrytään, sitä enemmän lämmöntuotannossa siirrytään kaukolämmön käyttöön. Sen osuus kiinteistön vuotuisesta lämmitysenergiasta on noin 20 prosenttia.
Lue lisää

Ajankohtaista,
8.5.2023