Savon Voima -konsernin tilinpäätöstiedote 2021: Onnistuneen vuoden takana pitkäjänteinen kehitys ja kasvuinvestoinnit

Julkaistu 4.3.2022

Savon Voima -konsernin liikevaihto oli viime vuonna 228,5 (189,6) miljoonaa euroa, kasvua edellisvuoteen 20,5 prosenttia. Konsernin liikevoitto oli 48,1 (24,3) miljoonaa euroa. Liikevoitto kasvoi 98 prosenttia.

Liikevaihdon ja kannattavuuden kasvua siivitti sähköntuotantoliiketoiminnan hyvä tulos, kaukolämmön kysynnän kasvu kylmästä vuodesta johtuen sekä sähköverkon hyvä käytettävyys ja sähkönsiirron kasvu. Energiantuotantotoiminnan laajentuminen Joensuuhun ja liiketoiminnan synergiahyödyt näkyivät täysimääräisesti konsernin tuloksessa.

Sähkön tukkumarkkinahinnan vuoden keskihinta oli 158 prosenttia korkeampi kuin edellisvuonna. Vuoden viimeisellä neljänneksellä sähkön markkinahinnan keskiarvo oli 115,0 euroa megawattitunnilta, joka on korkein vuosineljänneksittäin laskettu sähkön hinta vuodesta 2011 alkaen. Sähköntuotantoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 102 prosenttia ja liikevoitto oli 9,2 (-4,3) miljoonaa euroa.

Sähköntuotantoliiketoiminnan kannattavuuden parantumiseen vaikutti korkea sähkön markkinahinta ja energiantuotantolaitosten hyvä käytettävyys erityisesti loppuvuonna markkinahintojen oltua huippulukemissa. Sähköntuotannon liikevaihto vuonna 2021 oli 33,1 miljoonaa euroa (16,4 milj. euroa). Toteutunut liiketulos oli 9,2 miljoonaa euroa (-4,3 milj. euroa).

Sähköä tuotettiin 520 gigawattituntia (489 GWh), mikä on 6 prosenttia edellisvuotta enemmän. Oman vastapainetuotannon (CHP) määrä oli 269 gigawattituntia, joka on 29 prosenttia edellisvuotta suurempi.

Keskimääräistä kylmempi talviaika lisäsi kaukolämmön kysyntää ja kaukolämpöä myytiin enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Lämmitystarveluvulla mitattuna vuosi 2021 oli kylmin Kuopion korkeudella sitten vuoden 2012. Lämmön kokonaismyynti oli 1222 (1063) gigawattituntia ja 15 prosenttia edellisvuoden toteumaa suurempi. Kaukolämpöliiketoiminnan liikevaihto oli 87,0 (76,7) miljoonaa euroa, kasvua edellisvuoteen 13 prosenttia. Kaukolämmön liikevoitto oli 17,3 (17,2) miljoonaa euroa.

Sähköä siirrettiin kaikkiaan 2099 (1940) gigawattituntia, mikä oli noin 8 prosenttia edellisvuotta enemmän. Sähkökatkoja aiheuttavia laaja-alaisia myrskyjä oli edellisvuotta vähemmän ja talven lumikuormien aiheuttamia katkoja saatiin vähennettyä ennakoivilla toimilla. Sähköverkon käytettävyys parani ja asiakkaan kokema keskimääräinen vikakeskeytysaika oli 3 tuntia 42 minuuttia (vuonna 2020: 7 tuntia 35 minuuttia). Sähköverkon myrskyvahinkojen kustannukset olivat viime vuonna 3,9 miljoonaa euroa, kun ne edellisenä vuonna olivat 9,3 miljoonaa euroa.

Verkkotoiminnan liikevaihto oli 109,1 (96,8) miljoonaa ja 40 prosenttia liikevaihdosta käytettiin toimitusvarmuutta parantaviin investointeihin, joita toteutettiin 43,3 miljoonalla eurolla. Liikevoitto oli 45,0 miljoonaa euroa.

Investointeja tehtiin konsernissa kaikkiaan 56,6 miljoonalla eurolla. Energian tuotannon investointeja toteutettiin kaikkiaan 12,4 miljoonalla eurolla. Tuotannon investoinnit tähtäävät ennen kaikkea energiatehokkuuden vahvistamiseen ja hiilineutraalisuustavoitteiden edistämiseen.

Savon Voima lähti Kymppivoima Oy:n kautta osakkaaksi yhteenliittymään, joka allekirjoitti OX2:n kanssa sopimuksen tuulipuiston toteuttamisesta Lestijärvelle. Kyseessä on Suomen suurin tuulivoimahanke. Vuosittainen energiantuotanto tulee olemaan yli 1,3 terawattituntia. Kymppivoima omistaa hankkeesta kaikkiaan 65 prosenttia, josta Savon Voiman osuus Kymppivoiman sisällä on 23,1 prosenttia. Savon Voiman osuus vastaa noin 15 prosentin osuutta koko Lestijärven tuulipuistohankkeesta.

Savon Voiman hallitus esittää yhtiökokoukselle 14,0 (9,5) miljoonan euron osingonjakoa omistajakunnille. Liiketoiminnan laajentuminen mahdollistaa tuotto-odotuksen mukaisen kasvaneen osingonjaon.

Ukrainan sodan vaikutuksia ja seurauksia konsernin toimintaan ei voida vielä riittävästi arvioida.

Savon Voima -konsernin tilinpäätöksen sisältävä vuosikatsaus julkaistaan 11.4.2022.

Vuoden 2021 tulos

Talouden kehitys (milj. €) 2021 2020 2019
Liikevaihto 228,5 189,6 151,0
Poistot ja arvonalennukset 65,2 63,5 36,4
Liikevoitto 48,1 24,3 46,9
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 44,8 18,3 45,3
Tilikauden voitto 32,0 11,6 37,1
Tunnusluvut (%:a liikevaihdosta)
Liikevoitto 21,1 % 12,8 % 31,1 %
Voitto ennen satunnaisia eriä 19,6 % 9,6 % 30,0 %
Muut tunnusluvut
Oman pääoman tuotto 7,2 % 2,8 % 9,2 %
Sijoitetun pääoman tuotto 4,7 % 3,3 % 10,4 %
Omavaraisuusaste 38,7 % 37,6 % 76,5 %
Maksuvalmius, Quick Ratio 1,3 1,2 0,7
Investoinnit yhteensä (milj. €) 56,6 52,7 57,7
Investoinnit sähkön siirtoon (milj. €) 43,3 43,1 48,5
Investoinnit sähkön tuotantoon (milj. €) 4,4 3,3 1,5
Investoinnit kaukolämpöön (milj. €) 8,0 5,6 7,7
Liittymismaksujen lisäys (milj. €) 1,3 11,3 1,1

Lisätietoa:

Arto Sutinen
Toimitusjohtaja, Savon Voima Oyj
arto.sutinen(at)savonvoima.fi
P. 044 703 3130

Mitä uutta?

Juha Räsänen Savon Voiman uudeksi toimitusjohtajaksi joulukuun alusta alkaen

Savon Voima Oyj:n hallitus on nimittänyt yhtiön toimitusjohtajaksi DI Juha Räsäsen 1.12.2023 alkaen. Juha Räsänen on toiminut vuodesta 2019 alkaen Savon Voiman energiantuotannon ja kaukolämmön liiketoimintajohtajana.
Lue lisää

Ajankohtaista,
30.11.2023

Savon Voima Oyj lisää varavoimaa Joensuussa

Savon Voima Oyj on investoinut Joensuun alueen lämmöntuotantoon uuden sähkön varavoimakoneen vuoden 2023 aikana.
Lue lisää

Ajankohtaista, Kaukolämpö,
27.11.2023

Joensuun voimalaitoksen alueella muurattiin biohiilitehtaan peruskivi

Joensuun Iiksenvaaralle on rakentumassa moderni energiayhteisö, johon kuuluvat muun muassa Savon Voiman CHP-voimalaitos ja rakenteilla oleva Taalerin omistama Joensuu Biocoalin Euroopan suurin teollisen mittaluokan torrefioidun biomassan tuotantolaitos. Torstaina 23.11.2023 juhlistettiin projektin etenemistä peruskiven muurauksella.
Lue lisää

Ajankohtaista, Ympäristö,
24.11.2023

Sähkönmyyntiyhtiö Väre kasvaa – 80 000 asiakasta siirtymässä Väreelle

Kymenlaakson Sähkön sähkönmyynnin asiakkaat siirtyvät energiapalveluyhtiö Väre Oy:n asiakkaiksi 1.1.2024 alkaen.
Lue lisää

Ajankohtaista,
21.11.2023

Savon Voima toimittaa PeeÄssälle lämmön ja jäähdytyksen Tahkolla

Savon Voima Oyj ja Osuuskauppa PeeÄssä ovat sopineet Break Sokos Hotel Tahkon uudisosan lämmittämisestä ja viilentämisestä lämpöpumpputeknologian ja kaukolämmön yhdistelmällä.
Lue lisää

Ajankohtaista, Kaukolämpö,
15.11.2023

Savon Voiman kaukolämpöhinnastoon maltillinen muutos vuoden vaihteessa

Savon Voiman kaukolämpöhinnat korottuvat vuoden vaihteessa maltillisesti. Hinnoittelun muutoksella vastataan yleiseen inflaation nousuun ja kasvaneisiin polttoainekustannuksiin.
Lue lisää

Ajankohtaista, Hinnat ja ehdot,
14.11.2023