Savon Voima varautuu talveen – uusi energiapuun varastointikenttä valmistumassa Joensuun voimalaitoksen yhteyteen

Julkaistu 9.8.2023

Kun turpeen käytöstä luovutaan asteittain ja energiapuun tuonti Venäjältä loppui, on Joensuun voimalaitoksen alueelle varastoitu huoltovarmuuden takaamiseksi paljon energiapuuta. Uuden varastointikentän myötä varmistetaan riittävä puun huoltovarmuusvarasto ja sujuva logistiikka voimalaitokselle – ja taataan uusiutuvan lämmön riittävyys paukkupakkasilla.

Kuvassa vasemmalla näkyy nykyinen energiapuun terminaalialue ja oikealla loppusuoralla oleva uusi alue jatkettuine meluvalleineen. Uusi alue alkaa täyttyä ensimmäisillä energiarangoilla syyskuun alussa.

Nykyiselle varastointikentälle on haketettu kevään ja alkukesän mittaan runsaasti polttoainetta turvaamaan katkeamaton energiajakelu. Vanha terminaalialue on kuitenkin käymässä pieneksi, joten riittävän puuvaraston varmistamiseksi varastoaluetta on laajennettu. Uudella, voimalaitoksen välittömässä läheisyydessä sijaitsevalla alueella taataan sujuva energialähdehuolto ja tulevaisuudessa myös torrefioidun biomassan valmistus Joensuu Biocoalille.

Turpeestakaan ei ole vielä kokonaan luovuttu ja huoltovarmuuden kannalta hyvästä polttoaineesta luopuminen vaatii puolestaan varautumista puun varastointiin aivan eri tavalla kuin aiemmin.

– Kentän rakennustyöt ovat nyt loppusuoralla ja viimeisiä maanvaihtoja ollaan tekemässä. Elokuun loppuun mennessä alue viimeistelty ja ensimmäisiä energiarankoja aletaan ajamaan syyskuun alkupuolella, kertoo Itä-Suomen Biomassan toimitusjohtaja Tommi Kauhanen.

Kevään ja alkukesän haketukset aiheuttivat jossain määrin meluhaittaa alueelle. Eniten meluhaittaa kärsivissä kohteissa tehtiin myös melumittauksia. Uuden terminaalikentän valmistuttua haketuksesta aiheutuvaa melua pystytään paremmin torjumaan.

– Uudella alueella haketus alkaa arviolta syyskuun puolenvälin jälkeen voimalaitoksen käynnistyttyä. Haketus on jatkuvaa arkisin kello 7–19 välillä. Kiivaimpana lämmityskautena saatetaan hakettaa myös lauantaisin. Kentän viereen on rakennettu meluvalli ja uusi alue mahdollistaa melun tehokkaamman hallinnan hakkurin ja haketettavan raaka-aineen sijoittelulla, vakuuttaa Kauhanen.

Haketuksen aiheuttamaa häiriötä tullaan jatkossakin tutkimaan ja seuraamaan:

– Tiedostamme haketuksen aiheuttaman häiriön ja melumittauksia tehdään tiedon kartoittamiseksi yhteistyössä lähialueen asukkaiden kanssa, jatkaa Kauhanen.

Kaikilla voimalaitosalueella tehtävillä toimilla on tarkoitus ylläpitää Joensuun kaukolämmön korkeaa toimitusvarmuutta samalla kun Savon Voima etenee kohti vuoden 2030 hiilineutraalisuustavoitetta.

Lisätietoa:

Tommi Kauhanen, toimitusjohtaja
Itä-Suomen Biomassa Oy
p. 050 454 7213
tommi.kauhanen(at)biomassa.fi

www.biomassa.fi

Mitä uutta?

Hukkalämpö hyödyksi: Savon Voiman ja PKO:n pioneerityössä hukkalämpö siirretään takaisin kaukolämpöverkkoon

Sokos-Vaakuna-korttelin uusilla lämpöpumpuilla voidaan ensi kertaa siirtää hukkalämpöä Savon Voiman Joensuun kaukolämpöverkkoon. Vastaavaa ei ole aiemmin Joensuun yrityskentässä tehty.
Lue lisää

Ajankohtaista, Asiakastarinat,
22.4.2024

Etsimme voimalaitosoperaattoreita Joensuun voimalaitokselle

Täydennämme käynnistyvän biohiilituotannon myötä Joensuun voimalaitoksen vuorovahvuutta rekrytoimalla voimalaitosoperaattoreita kolmivuorotyöhön.
Lue lisää

Ajankohtaista, Työpaikat,
19.4.2024

Haemme teknistä palveluvastaavaa sähköverkkopalvelut-tiimiin

Etsimme liittymä- ja verkkopalvelutiimin toiminnasta vastaavaa asiakassuuntautunutta ja kokenutta teknistä asiantuntijaa Palvelukeskus-yksikköömme.
Lue lisää

Ajankohtaista, Työpaikat,
18.4.2024

Sähköiset maksumuistutukset käyttöön laskutuksessa

Mikäli unohdat maksaa laskusi eräpäivään mennessä, saat maksumuistutuksen samassa sähköisessä kanavassa, johon olet alkuperäisen laskusi vastaanottanut. Sähköinen maksumuistutus on nopea sekä vaivaton tapa reagoida maksamattomaan laskuun.
Lue lisää

Ajankohtaista,
17.4.2024

Etsimme Savon Voimalle tuotantopäällikköä

Tuotantopäällikkönä johdat kaukolämmön ja sähköntuotannon noin 70 ammattilaisen tuotantotiimiä ja vastaat tehokkaasta toiminnasta sekä tuotannon toimintavarmuudesta.
Lue lisää

Ajankohtaista, Työpaikat,
16.4.2024

Kevään sulamisvesitilanteen ennakoidaan olevan normaali – vesivoimalla keskeinen rooli tulvien hallinnassa

Menneen talven lumen määrä on ollut poikkeuksellisen suuri Savon Voiman alueella, mutta kevään edistymisen myötä on voitu ennakoida, että tulevalle keväälle ei ole luvassa lumien sulamisesta johtuvaa poikkeuksellista kevättulvaa.
Lue lisää

Ajankohtaista,
11.4.2024