Tarinasta totta – kiertotalous

Julkaistu 29.6.2020

Vieläkö muistat, milloin kuulit ensimmäistä kertaa sanaparin kestävä kehitys? Käsite on ollut ympäristöalalla harvinainen menestystarina, joka vielä 30 vuoden jälkeenkin yhä elää ja voi hyvin. Kaikesta saamastaan kritiikistä huolimatta se on onnistunut vakiinnuttamaan asemansa niin YK:n tavoitteiden kuin sijoitusindeksien maailmassakin – eikä suotta. Riittävän laajana, mutta innostavana käsitteenä se on auttanut meitä tarinoita rakastavia olentoja hahmottamaan, mihin suuntaan tulisi kulkea.

Entä joko korviisi ovat kantautuneet puheet kiertotaloudesta? Olet ehkä päässyt todistamaan, kun uutta historiaa tehdään, sillä tästä tulokkaasta saattaa hyvinkin tulla seuraava vihreän vallankumouksen lippulaiva.

Säästäminen, kohtuu, kierrätys ynnä muut perinteiset hyveet eivät tähän saakka ole onnistuneet voittamaan massoja tai kasvuun tähtäävää taloutta puolelleen. Vähentämiseen ja pidättäytymiseen tähtäävät strategiat harvoin innostavat toimimaan tai investoimaan, eivätkä ne palkitse ihmismieltä yhtä tehokkaasti kuin enemmän ja lisää. Tähän suuntaan kiertotalous ohjaakin ajatuksia nuukailun sijaan kannustaessaan lisäämään tuotteiden käyttöikää, nostamaan jalostusarvoa tai hyödyntämään sivuvirtoja. Kiertotalous houkuttelee vähentämään lainaamalla kasvun tarinaa.

Parasta on, että kasvun lupaus on vähintäänkin jossain määrin totta: kiertotalouden hengen mukainen ajattelu auttaa löytämään arvoa sieltä, missä sitä ei ole ennen osattu nähdä. Tuhka voi kaatopaikan täyttämisen sijaan toimia materiaalina rakennusalan tuotteille tai ruokkia uutta kasvua metsälannoitteena. Hukkalämmöllä voidaan harakoiden sijaan lämmittää naapuria osana kaukolämpöverkkoa. Myös mitä suurimmassa määrin kiertotalouden hengen mukaista on vähentää energian ja materian tarvetta alun alkaen, mikä merkitsee suoraan muuhun, myös muun luonnon käyttöön säästyviä resursseja. Tätä päämäärää palvelevat muun muassa investoinnit energiatehokkuuteen, sekä turhaa kulutusta karsimaan auttavat palvelut ja sovellukset. 

Kestävä kehitys on siis saanut rinnalleen varteenotettavan kumppanin, joka on osin jopa edeltäjäänsä parempi. Jos kestävä kehitys innostaakin eteenpäin, kiertotalous myös ohjaa, mihin suuntaan ajatuksia on vietävä konkreettisten ratkaisujen löytämiseksi. Suoraviivaisen, yhteen suuntaan etenevän kehitysajattelun sijaan se myös opastaa sopeutumaan luonnon kiertokulkujen sykliseen luonteeseen. Olennaista on lisäksi, ketä kiertotalous erityisesti puhuttelee: siinä missä kestävä kehitys on ollut etenkin politiikan ja hallinnon lempilapsi, kiertotalous haastaa ennen kaikkea talouden toimijoita. Maailmaan, jossa taloudellinen toiminta sanelee voimallisesti ympäristökuormituksen määrää ja laatua, onkin jo aika saada tarina, jota seurata. Tästä tarinasta tahdomme tehdä todellisuutta.

Savon Voimalla kehitetään jatkuvasti toimintaa yhä enemmän kestäviä kiertoja tukeviksi. Kuvaan on koottu makupaloja kiertotalouden periaatteiden mukaisista toimistamme.

Mimma Kuurakka
Asiantuntija, ympäristö

Email:  mimma.kuurakka@savonvoima.fi

Puhelin:  044 723 7206

Mitä uutta?

Maalämpö- ja hybridijärjestelmät suurissa kohteissa: Haasteet ja parhaat käytännöt

Onnistuneen lämmitysratkaisun kannalta on tärkeää, että suunnittelun ja ylläpidon ketju on saumaton ja eri näkökulmat otetaan huomioon ennen toteutusta. Näin on erityisesti hybridikohteissa, joissa käytetään sekä lämpöpumppuja että kaukolämpöä.
Lue lisää

Blogi, Kaukolämpö,
5.6.2024

Toimisivatko hiilidioksiditonnit ympäristöraportoinnin liikevaihtona?

Mittaaminen, raportointi, teot sekä jatkuva parantaminen ovat kaikki tärkeitä osa-alueita ilmastopäästöjen vähentämisessä Savon Voimalla.
Lue lisää

Blogi, Ympäristö,
27.2.2024

Sähköllä haetaan kustannussäästöjä kaukolämmöntuotantoon Joensuussa

Savon Voiman Joensuun CHP-voimalaitoksen erillinen sähkökattila tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää edullista markkinasähköä kaukolämmöntuotantoon.
Lue lisää

Ajankohtaista, Blogi, Kaukolämpö,
13.10.2023

Aste alemmas auttaa saavuttamaan jo 5 % säästön lämmitysenergiassa

Energiansäästöviikko on jälleen täällä ja haluamme nostaa esille vinkkejä, kuinka vähentää omaa energiankulutusta.
Lue lisää

Ajankohtaista, Blogi, Energiaa säästämässä,
9.10.2023

Väppi-sovellusta kehitetään asiakasnäkökulmasta

Savon Voiman, Väreen sekä Kuopion Energian yhdessä asiakkailleen tarjoama Väppi-energiasovellus on jatkuvasti kehittyvä asiakasrajapinta.
Lue lisää

Blogi, Kaukolämpö, Sähkö,
15.9.2023

Hukkalämmön talteenotto on energiaviisautta

Kaukolämpöjärjestelmien teknologiset mahdollisuudet tarjoavat ratkaisuja hukkalämpöjen hyödyntämiseen.
Lue lisää

Ajankohtaista, Blogi, Energiaa säästämässä, Kaukolämpö,
28.8.2023