Uhkaako puu sähkölinjaa? Puunkaatoneuvonnasta saat ohjeet puun turvalliseen kaatoon

Julkaistu 14.2.2019

Jos tontillasi oleva puu on vioittunut ja näyttää siltä, että kaatuessaan se voi osua sähkölinjaan, pyydä puunkaatoneuvonta avuksi.

Puun kaataminen, kaadetun puun käsittely ja hyödyntäminen kuuluvat maanomistajalle. Ethän koske sähkölinjoille kaatuneisiin puihin tai siirrä niitä itse pois sähkölinjan päältä. Myöskään maassa oleviin sähköjohtoihin ei saa koskea hengenvaaran vuoksi.

Tilaa puunkaatoapu numerosta 017 224 222 (ark. klo 8–16) vähintään neljä arkipäivää ennen varsinaista toteutuspäivää. Palveluun voit jättää halutessasi myös takaisinsoittopyynnön. Normaalina työaikana (ark. klo 7.30–15.30) puunkaatoapu on maksutonta, mutta työajan ulkopuolella aina maksullista.  Ohjeita puunkaatoon

Millaisissa tilanteissa maksutonta palvelua on mahdollista saada?

– Kun asiakkaan tontilla oleva vioittunut puu sijaitsee Savon Voima Verkon sähköjohtojen välittömässä läheisyydessä ja voi aiheuttaa kaatuessaan verkostolle vahinkoa.

– Kun asiakas ei voi kaataa tontillaan olevaa puuta omin avuin ilman, että vaarana on sähköjohtojen vahingoittaminen tai sähköturvallisuuden vaarantuminen.

Millaiset tilanteet eivät kuulu palvelun piiriin?

– Jos kaadettava puu sijaitsee asiakkaan  oman sähköverkon eli ns. pihaverkon alueella.

Mitä palveluun sisältyy?

– Puun kaatoon liittyvä avustaminen ja opastaminen, joka voi olla puhelinneuvontaa, paikanpäällä tapahtuvaa neuvontaa tai puun tukemista kaatotilanteessa.

– Joissakin tapauksissa ongelmapuun turvallinen poisto edellyttää jopa sähkölinjan alas laskua.

Mitkä asiat eivät sisälly palveluun?

– Varsinaisesta puun sahaamisesta ja jatkokäsittelystä huolehtii aina asiakas tai hänen palkkaamansa urakoitsija. Kaatajalla on oltava riittävä pätevyys puun turvalliseen kaatoon.

– Kaava-alueilla tontin omistajan tulee hankkia myös puunkaatoluvat kunnalta.

Mitä asioita selvitetään asiantuntijan kanssa puhelimessa tilattaessa palvelua?

Miten muut johtoalueiden raivaukset hoidetaan?

– Verkkoyhtiö tekee normaalit johtoalueiden raivaukset suunniteltujen aikataulujen mukaan. Raivauksista tiedotetaan yhtiön verkkosivuilla www.savonvoima.fi

– Jos havaitset sähkölinjan lähellä ongelmapuun, joka on vioittunut, lahonnut, riukuuntunut tai kallistunut linjaan päin, ilmoita havainnosta meille. Nämä puut tulemme ilmoituksen saatuamme poistamaan ja kyseessä ei ole puunkaatoapu vaan ennakoiva toimenpide. Mikäli ilmoitettu puu on varsinaisen linjakadun ulkopuolella, sovimme asiasta maanomistajan kanssa ennen sen poistamista. Soita maksuttomaan vikapalvelunumeroomme 0800 307 400 tai tee ilmoitus Häiriöinfo-palvelussa.

– Vikoja aiheuttaneet myrsky- ja lumivauriopuut raivataan aina niin nopeasti kuin mahdollista.

Millaisia ohjeita on sähkölinjojen vieressä sijaitseville hakkuualueille?

– Avohakkuut tulee ulottaa aina johtoalueeseen asti, linjan viereen jätetty kapea metsäkaista on erittäin altis myrskyvaurioille.

– Hakkuutyössä on noudatettava erityistä varovaisuutta ja työn suorittajalla on oltava riittävä pätevyys puiden kaatoon turvallisesti.

– Ota tarvittaessa yhteys Savon Voima Verkkoon jo hakkuun suunnitteluvaiheessa ja sovi tarkemmin menettelytavoista.

Puunkaatoapu: ota yhteyttä asiakaspalveluumme.
Jos omistamallasi maalla on kaadettava puu, joka kaatuessaan voi katkaista sähköjohdon, ota yhteyttä asiakaspalveluumme ja pyydä puunkaatoapua.
Puunkaatoapu: pienjännitejohdon osalta annamme kaatoluvan ja ohjeet yleensä puhelimessa.
Pienjännitejohdon (yksikierteinen johto) lähellä oleville puille annamme kaatoluvan ja -ohjeet yleensä puhelimessa.
Puunkaatoapu: keskijännitejohdon osalta varmistamme turvallisen kaatamisen paikan päällä.
Keskijännitejohdon (3 johtoa rinnakkain) läheisyydessä olevien puiden kaatamisen sähköturvallisesti varmistaa puunkaatoneuvoja paikan päällä.
Puunkaatoapu on maksutonta eikä sisällä puun kaatamista.
Puunkaatoapu on maksutonta eikä se sisällä puun kaatamista. Voit kaadattaa puun ammattitaitoisella metsurilla tai vastaavalla osaajalla.
Tarjoamme puunkaatoapua jotta vältytään sähkökatkoilta ja hengenvaarallisilta tilanteilta.
Tarjoamme puunkaatoapua, koska puu voi keskijännitelinjalle kaatuessaan aiheuttaa laajan sähkökatkon ja lähialueelle hengenvaarallisen tilanteen.

Mitä uutta?

Savon Voima tarkistaa helikopterilennoin sähkölinjojen lumikuormatilannetta ainakin vielä perjantaina ja lauantaina

Tarkastuksia suoritetaan kahdella kopterilla, joista toinen aloittaa tarkastukset pohjoisella seuraavilla reitillä.
Lue lisää

Ajankohtaista, Sähkö,
15.1.2021

Helikopterilennot lumikuormien aiheuttamien riskipaikkojen kartoittamiseksi jatkuvat ainakin viikonloppuun saakka

Tänään torstaina ilmassa on kaksi tarkastuskopteria ja yksi paalukopteri, joka karistelee roikkuvan paalun avulla lumia puista ja johtimista.
Lue lisää

Ajankohtaista, Sähkö,
14.1.2021

Vihreyttä lämmitykseen – pientaloille avustusta öljylämmityksestä luopumiseen

Pientalot voivat hakea tukea vaihtaessaan öljyn ekologisempaan lämmitysvaihtoehtoon. Maksimiavustus on 4 000 euroa.
Lue lisää

Energiaa säästämässä,
13.1.2021

Savon Voima jatkaa helikopteritarkastuksia ja käytössä on nyt myös paalukopteri lumien pudottamiseen

Tiistain tuulet eivät jaksaneet puhdistaa puihin ja sähkölinjoihin tarttunutta lunta ja tästä syystä Savon Voima jatkaa sähkölinjojen helikopteritarkastuksia.
Lue lisää

Ajankohtaista, Sähkö,
13.1.2021

Varaudumme yöllä alkavaan lumimyräkkään

Talvinen sää on kerryttänyt lumikuormia puihin sekä sähkölinjoille ja nyt viikonlopun aikana Savon Voiman sähköverkossa on ollut jo useita lyhytkestoisia vikoja.
Lue lisää

Häiriöt,
11.1.2021

Tarkistamme sähköverkon lumikuormatilannetta helikopterilennoin

Maisemat ovat muuttuneet kauniin talvisiksi ja samalla puuston lumikuormat ovat lisääntyneet. Sähkölinjojen vieressä tämä aiheuttaa ongelmia oksien tai riukuuntuneiden puiden taipuessa sähkölinjoihin aiheuttaen tyypillisimmin lyhyitä sähkökatkoja.
Lue lisää

Ajankohtaista, Sähkö, Säävarma,
11.1.2021