Vastuullinen energiayhtiö huolehtii kriisissä tehtävästään ja vakaudesta

Julkaistu 3.11.2022

Venäjän aloittaman Ukrainan sodan takia asetetut pakotteet ovat johtaneet energian hinnannousuun erilaisten venäläisten jakeiden markkinoilta poistumisen takia. Samaan aikaan on ollut käynnissä energiamurros, joka on rajannut tuotantomuotoja pois markkinasta, pääosin päästöoikeuteen perustuvan mekanismin kautta, jota toki avitti ympäristöön liittyvä luvitus ja muu sääntely. Tuontienergia on ollut kilpailukykyistä ja Suomeen on muodostunut Euroopan suurin aliomavaraisuus. Samaan aikaa koronasta toipumisen nopeuttamiseksi ovat keskuspankit harjoittaneet hyvin löyhää rahapolitiikkaa, joka aina historiassa on johtanut korkeaan inflaatioon. Olemme siis tilanteessa, jossa Saksasta lähtenyt energiavetoinen inflaatio on jatkunut pohjainflaation yhtäaikaisella nousulla. Palkasta käteen jäävä osuus ja ostovoima ovat koetuksella tänä talvena, ja yrityksiltä edellytetään vastuullisuutta.

Vastuullisuus on laaja käsite, jonka vaatimus kasvaa koko ajan. Vastuullisuutta arvioidaan kunkin yksilön tai ryhmän omasta oikeudenmukaisuuskäsitteestä käsin, joista sovelletaan ”oikeaa” ja ”väärää”. Vastuullisuutta arvioidaan tulevaisuudessa ihan säännellyn ympäristön ehdoilla, sillä ns. CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) on astumassa voimaan 2024–2025. Tällöin tilintarkastetaan sekä liikekirjanpito että vastuullisuus. Siis sekä ”miten tuloksellinen vuosi oli?” että ”kuinka vastuullisesti vuosi meni ympäristön, sosiaalisen ja läpinäkyvän hallinnon kannalta?”.

Vastuullisuutta on edellytetty ensin sähkönmyyntiyhtiöiltä. Sähkönmyyntiyhtiöiden kohonneet hankintakustannukset ja tuottajien vakuuskriisin seurauksena pysähtynyt johdannaismarkkina on johtanut asiakkaiden kannalta edellisiä sopimuksia merkittävästi korkeampiin hintatasoihin tai pelkkiin pörssisähkösopimuksiin. On ajateltu, että myyntiyhtiöt hyötyvät tilanteesta. Todellisuudessa aiemmat edulliset sähkösopimukset perustuivat tuottajien haluun myydä etukäteen tuotantonsa sovittuun hintaan, ja myyntiyhtiöt jakoivat sovitun myyntihinnan asiakkaille, lisäten toki oman marginaalinsa sopimukseen. Kilpailu on ollut melkeinpä hyperkovaa, ajatellen myyntiyhtiöiden tilinpäätöksiä 2021. Nyt markkina ei toimi, ja jo myytyjen tuotantojen toimitus sitoo tuottajia jo aikoinaan sovittuun hintaan. Yksinkertaisesti, puhuttuja ylituottoja ei muodostu. Vastuullisena myyjänä voidaan pitää yhtiöitä, jotka pitävät kiinni sovituista sopimuksistaan ja huolimatta kriiseistä tarjoavat markkinaan nähden kilpailukykyisiä sopimuksia.

Vastuullisuutta edellytetään myös verkkoyhtiöiltä. Vaaditaan alennuksia huomioimatta, että lain edellyttämät toimitusvelvollisuusvaateet ovat voimassa tai jopa kiristyneet. Samalla alueellista tai vaikutusperusteista ajattelua ei huomioida, kuten esimerkiksi tiheän kaupunkiverkon ja harvemman maaseutuverkon eroja. Kaupunkiverkossa voi olla jopa 50 asiakasta verkostokilometrille ja kaukolämpö, kun taas maaseutuverkossa neljä asiakasta, joiden kodit lämpiävät pääosin sähköllä. Vastuullisuutta Savon Voiman Verkon osalta on harjoitettu kauan. Toimitusvarmuus ja sen parantaminen on osa sitä, myöskin maltillinen hinnoittelu. Savon Voima Verkko on sähkömarkkinalain valvontaa vasten noin 47 miljoonaa euroa alilaskuttanut asiakkailtaan, hoitanut investointinsa ja vie kantaverkkomaksujen alentumisen kertakorvauksena asiakkaiden hyväksi tammikuun laskutukseen. Vastuullista, eikös vain?

Kaukolämmössä vastuullisuutta on hyvä ollut vaatia ja saada, koska investointiympäristö on ollut ennakoitu viime päiviin saakka. Kotimaiseen päästöttömään tuotantoon perustuvat verkot ovat olleet hintavakaita ja luotettavia. Vastapainetuotannossa lämmön käyttö synnyttää sähköä, ja hyödyttää kaikkia meitä. Savon Voiman kaukolämmön keskimääräinen hinta hieman aleni tälle vuodelle. Hintarakenne uudistui, jotta asiakas voi omalla energiakäytöllään vaikuttaa positiivisesti hintaansa. Energiamurroksen keskiössä ovat päästövapaat, kotimaiset ja paikalliset energialähteet, joiden kilpailueduksi kääntäminen on avainasemassa.

Myös energiankäyttäjät, eli asiakkaat voivat vaikuttaa energiamarkkinoihin vastuullisella kulutuksella. Asiakkaan kannalta energiansäästö ja päiväaikaisen käytön ohjaaminen yöaikaan on kaikista toimivin keino tälle talvelle. Yöllä ei ole pula sähköstä – ei ainakaan ennen pakkasia. Pörssisopimuksilla yön tunnit ovat historiallisesti halvimpia, ja riski tehopulasta pienenee merkittävästi. Kun järjestelmä on häiriötilassa, paras lääke on kysynnän ja tuotannon tasapainoon vaikuttaminen – siis säästäminen.

Pidemmällä ajalla yksikään yritys ei voi estää inflaatiota tai markkinahäiriöitä menemästä hintoihinsa. Yrityksen pitkäaikainen historia sisältäen yrityksen olemassaolon vision, taloudellisen menestyksen ja tavan toimia määrittää ajankohdan. Kokonaisturvallisuuden timantissa menestyksekäs talous on yksi kuudesta kulmakivestä. Taloudellinen menestys mahdollistaa kuntaomistajillemme vakaan tuottopohjan kautta osallistumisen energiakriisin helpottamiseen. Savon Voiman osalta tässä vaiheessa pyrimme omien voimien suhteessa puskuroimaan asiakkaiden tukalaa tilannetta talven varalle, emmekä aiheuta tai ole aiheuttaneet inflatorisia vaikutuksia asiakkaillemme.

Arto Sutinen
Toimitusjohtaja

Email:  arto.sutinen@savonvoima.fi

Mitä uutta?

Juha Räsänen Savon Voiman uudeksi toimitusjohtajaksi joulukuun alusta alkaen

Savon Voima Oyj:n hallitus on nimittänyt yhtiön toimitusjohtajaksi DI Juha Räsäsen 1.12.2023 alkaen. Juha Räsänen on toiminut vuodesta 2019 alkaen Savon Voiman energiantuotannon ja kaukolämmön liiketoimintajohtajana.
Lue lisää

Ajankohtaista,
30.11.2023

Savon Voima Oyj lisää varavoimaa Joensuussa

Savon Voima Oyj on investoinut Joensuun alueen lämmöntuotantoon uuden sähkön varavoimakoneen vuoden 2023 aikana.
Lue lisää

Ajankohtaista, Kaukolämpö,
27.11.2023

Joensuun voimalaitoksen alueella muurattiin biohiilitehtaan peruskivi

Joensuun Iiksenvaaralle on rakentumassa moderni energiayhteisö, johon kuuluvat muun muassa Savon Voiman CHP-voimalaitos ja rakenteilla oleva Taalerin omistama Joensuu Biocoalin Euroopan suurin teollisen mittaluokan torrefioidun biomassan tuotantolaitos. Torstaina 23.11.2023 juhlistettiin projektin etenemistä peruskiven muurauksella.
Lue lisää

Ajankohtaista, Ympäristö,
24.11.2023

Sähkönmyyntiyhtiö Väre kasvaa – 80 000 asiakasta siirtymässä Väreelle

Kymenlaakson Sähkön sähkönmyynnin asiakkaat siirtyvät energiapalveluyhtiö Väre Oy:n asiakkaiksi 1.1.2024 alkaen.
Lue lisää

Ajankohtaista,
21.11.2023

Savon Voima toimittaa PeeÄssälle lämmön ja jäähdytyksen Tahkolla

Savon Voima Oyj ja Osuuskauppa PeeÄssä ovat sopineet Break Sokos Hotel Tahkon uudisosan lämmittämisestä ja viilentämisestä lämpöpumpputeknologian ja kaukolämmön yhdistelmällä.
Lue lisää

Ajankohtaista, Kaukolämpö,
15.11.2023

Savon Voiman kaukolämpöhinnastoon maltillinen muutos vuoden vaihteessa

Savon Voiman kaukolämpöhinnat korottuvat vuoden vaihteessa maltillisesti. Hinnoittelun muutoksella vastataan yleiseen inflaation nousuun ja kasvaneisiin polttoainekustannuksiin.
Lue lisää

Ajankohtaista, Hinnat ja ehdot,
14.11.2023