Kevään sulamisvesitilanteen ennakoidaan olevan normaali – vesivoimalla keskeinen rooli tulvien hallinnassa

Julkaistu 11.4.2024

Menneen talven lumen määrä on ollut poikkeuksellisen suuri Savon Voiman alueella, mutta kevään edistymisen myötä on voitu ennakoida, että tulevalle keväälle ei ole luvassa lumien sulamisesta johtuvaa poikkeuksellista kevättulvaa. Tämän hetken lumien syvyyden ja olemassa olevien vesiarvojen perusteella Savossa ollaan likipitäen keskiarvossa.

Mahdollista vesistöjen pinnannousua voidaan odottaa huhtikuun puolenvälin ja toukokuun puolenvälin välisellä ajanjaksolla. Tulvahuipun ajankohta riippuu termisistä olosuhteista, joten tulvan toteutumiseen tarvitaan jatkuvaa plusasteista lämpötilaa. Sulamisvesien runsaus riippuu myös ilmastollisista tekijöistä, joten esimerkiksi kevään voimakkaat sateet voivat kiihdyttää mahdollisen kevättulvan muodostumista. Toisinpäin taas aurinkoinen sää haihduttaa lunta, jolloin sulamisvaikutus ja tulvan muodostuminen ei ole voimakasta.

– Savon Voimalla mahdolliseen kevättulvaan reagoidaan hyvissä ajoin ennakkoon ajamalla vesien pinnat valmiiksi matalalle tasolle, jotta mahdollisen kevättulvan juoksutetut vedet pysyvät asetetuissa säännöstelyrajoissa. Vesivoimaloita ajetaan tulovirtaamien noustessa ympärivuorokautisesti sekä tarvittaessa vettä ohijuoksutetaan aina siihen pisteeseen asti, kunnes vesien nousu kullakin järvellä alkaa tasoittumaan, kertoo Savon Voiman vesivoiman käyttöpäällikkö Pasi Räsänen.

Savon Voiman vesivoiman tuotannon vaikutuksia tarkastellaan jatkuvasti ja voimaloiden käyttöä säädetään asetettujen säännöstelyrajojen mukaan. Nykyisessä kevään lumitilanteessa järviin säännöstellään ennakoidusti niin kutsutut pohjalukemat, jotta mahdollisen tulvan vaikutukset nostavat vesistöjen pintoja asetettujen säännöstelyrajojen sisällä sekä lupaehtojen mukaisesti. Vesivoimalaitoksien mahdollistamalla vesien säännöstelyllä on tärkeä rooli tulvien hallinnassa.

Savon Voima tutkii vesivoimantuotannossa parhaillaan tekoälyoptimointia. Optimoinnissa käytetty järjestelmä ennustaa voimalaitoksilla tuotantoon käytettävissä olevaa vesimäärää muun muassa sää- ja valumaennusteiden avulla. Kyseistä Kiltuan voimalaitoksella käytössä olevaa järjestelmää on tarkoitus laajentaa kuluvana vuonna koko Nilsiän vesireitille ja järjestelmän ennakoidaan olevan loppuvuodesta jo testausvaiheessa. Optimoinnin kehityksen myötä pitkäikäisen vesivoiman rooli ja käyttömahdollisuudet Suomen sähköjärjestelmässä kehittyvät ja pysyvät ajan hermolla.

– Vesivoiman automaattista optimointia hyödynnetään Kiltuan voimalaitoksella. Tämä vaikuttaa voimalaitoksen yläpuoliseen Laakajärveen sekä alapuoliseen Kiltuanjärveen. Optimointi on ollut käytössä voimalaitoksella jo tovin, ja sen toiminnan on havaittu olevan luotettavaa. Mahdollisen kevättulvan aikaan voimalaitoksen ajoa hoidetaan erityisen tarkasti, jotta kyetään pitämään vesien pinnat asetetuissa rajoissa, Räsänen toteaa.

Vesivoimalla on merkittävä rooli Suomen sähköjärjestelmän säädössä ja tasapainotuksessa vaihtelevan uusiutuvan sähköntuotannon, kuten tuuli- ja aurinkosähkön lisääntyessä. Savon Voimalla on omaa sähköntuotantoa yhteensä 11 vesivoimalaitoksella ja kolmella sähköä ja lämpöä tuottavalla yhteistuotantolaitoksella. Nämä kaikki tarjoavat säädettävää sähköntuotantoa markkinalle. Ne auttavat tasapainottamaan sähköjärjestelmää vaihtelevan uusiutuvan energiantuotannon lisänä. Savon Voiman vesivoimalaitoksilla tuotetun sähkön määrä vastaa noin 50 000 kerrostaloasunnon sähköntarvetta.

Lue lisää Kiltuan vesivoimalan tekoälyoptimoinnista.

Lue lisää Savon Voiman satsauksista vesivoiman optimoinnin ja säätökyvyn kehitykseen.

Lisätietoa:

Pasi Räsänen
Savon Voiman vesivoiman käyttöpäällikkö
P. 044 723 7182
pasi.rasanen(at)savonvoima.fi

Mitä uutta?

Asunto Oy Vuorelan Välke hyödyntää maa- ja kaukolämpöä

Siilinjärvelle vuonna 2023 valmistunut taloyhtiö Asunto Oy Vuorelan Välke lämpenee Savon Voiman palveluna toteuttamalla maalämmön sekä kaukolämmön hybridijärjestelmällä.
Lue lisää

Ajankohtaista, Asiakaspalvelu, Kaukolämpö,
14.5.2024

Säävarmaa sähköverkkoa valmistui Karttulan ja Pihkainmäen alueelle

Verkkoa on muutettu säävarmaksi verkostostrategian mukaisesti. Vanhaa verkkoa on kaapeloitu ja ilmajohdot on rakennettu teiden varsille.
Lue lisää

Ajankohtaista, Sähkö, Säävarma,
6.5.2024

Lapinlahden Hyvä Eväs pitää grillin kuumana läpi kesän

Lapinlahdella 5-tien varressa maamerkiksi muodostunut grilli Hyvä Eväs on toiminut Salonsalmen levähdysalueella vuodesta 2005 saakka.
Lue lisää

Ajankohtaista, Asiakastarinat, Sähkö,
1.5.2024

Tule vaikuttamaan tulevaisuuden sähköverkon kehittämiseen – anna palautetta kehittämissuunnitelmaan

Avasimme sivuston, jonka kautta asiakkaat pääsevät tutustumaan sähköverkon kehityssuunnitelmaan. Tule mukaan vaikuttamaan tulevaisuuden verkon kehittämiseen ja anna palautetta 2.6.2024 mennessä!
Lue lisää

Ajankohtaista, Sähkö, Säävarma,
30.4.2024

Asiakaspalvelun aukioloajat vapun ja helatorstain aikaan

Savon Voiman ja Kuopion Energian yhteinen asiakaspalvelupiste on suljettuna 9.–10.5. Myös puhelinpalvelussa on poikkeusaikataulu.
Lue lisää

Ajankohtaista, Asiakaspalvelu,
30.4.2024

Vesannolla suoritetaan verkon tarkastusta dronella

Savon Voima Verkko Oy sekä Insplan Oy pilotoivat dronella tehtävää akustista verkon tarkastusta Vesannolla.
Lue lisää

Ajankohtaista,
29.4.2024