Savon Voima ja Pieksämäen kaupunki ilmastoyhteistyöhön

Julkaistu 14.9.2022

Savon Voima ja Pieksämäen kaupunki suunnittelevat ilmastoyhteistyön aloittamista. Yhteistyösopimuksen keskeisenä tavoitteena on tukea Pieksämäen kaupungin hiilineutraalisuustavoitetta päästöttömien ja älykkäiden energiaratkaisujen avulla.

Pieksämäen kaupunki tavoittelee hiilineutraalisuutta vuoteen 2035 mennessä. Savon Voima ja Pieksämäen kaupunki suunnittelevat ilmastoyhteistyötä tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Yhteistyössä tuetaan Pieksämäen kaupungin ilmasto-ohjelman tavoitteita muun muassa tehostamalla uusiutuvan energiankäyttöä huomioiden kaukolämpöjärjestelmän mahdollisuudet. Keskeisenä osana on uusien kiinteistökohtaisten ratkaisuiden kehittäminen, pilotointi ja käyttöön ottaminen Pieksämäen kaupunkikonsernin kiinteistöissä. Yhteistyösopimus käsitellään 19.9. kaupunginhallituksen kokouksessa.

”Pieksämäen kaupungissa viedään ilmasto-ohjelmaa toden teolla eteenpäin. Tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Kaupunginvaltuuston vuonna 2021 hyväksymä Pieksämäen kaupungin ilmasto-ohjelma antaa hyvän pohjan käytännön toimenpiteille, joilla hiilineutraalisuutta tavoitellaan. Savon Voima on isona toimijana meille tärkeä yhteistyökumppani. Ilmastoyhteistyösopimuksella Savon Voima ja kaupunki sitoutuvat toimenpiteisiin, jotka edistävät tavoitteen saavuttamista. Yhdessä päästään nopeammin eteenpäin kuin erikseen toimien. Pieksämäen kaupungilla on myös tarkoitus liittyä Hinku-kunnaksi”, kertoo Pieksämäen kaupunginjohtaja Ulla Nykänen.

”Savon Voiman strategiana on olla asiakkaiden vastuullisin energiahuollon kumppani ja edistää kestävää kehitystä sekä ilmastotavoitteiden saavuttamista. Siksi onkin hienoa päästä tekemään yhteistyötä Pieksämäen kaupungin hiilineutraalisuuden tavoittamiseksi. Tämä on myös meille mahdollisuus kehittää ja testata uusia ja älykkäitä energiaratkaisuja,” sanoo Savon Voiman kaukolämmön ja energiantuotannon liiketoimintajohtaja Juha Räsänen.

Sopimuksen energiaratkaisuihin sisältyy muun muassa biopohjaiseen kaukolämpöön ja päästöttömiin ratkaisuihin panostaminen sekä älykkäiden energiaratkaisujen käyttö osana kaupungin kiinteistöjen energiatehokkuutta. Lisäksi sopimuksessa tavoitteiksi on listattu puhtaiden energiaratkaisujen, kuten aurinkoenergian ja teollisen hukkalämmön hyödyntäminen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi jätevedenpuhdistamon biokaasulaitoksen ja jäähallin kaksisuuntaisen energian hyödyntämistä.

Lisätietoja:

Juha Räsänen, Savon Voima, kaukolämmön ja energiantuotannon liiketoimintajohtaja, 040 746 1220, juha.rasanen@savonvoima.fi

Ulla Nykänen, Pieksämäen kaupunginjohtaja, 044 368 6801, ulla.nykanen@pieksamaki.fi

Mitä uutta?

Maaningalla asennettiin lintuspiraaleita sähkölinjoihin suojaamaan alueen linnustoa

Lintujen elämää ja sähköverkon vakautta turvaamaan asennetaan vuosittain lintumerkkejä sellaisten alueiden läheisyyteen, joissa tiedetään lintujen pesivän ja ruokailevan.
Lue lisää

Ajankohtaista, Säävarma, Ympäristö,
22.9.2022

Savon Voiman kaukolämmön asiakkaat ovat suojassa sähkömarkkinoiden heilahduksilta

Sähkömarkkinoiden suuret heilahtelut eivät näy kaukolämmön asiakkaille samalla tavalla kuin monien muiden lämmitysjärjestelmien piirissä oleville. Kaukolämpö on järjestelmänä joustava, koska lämmöntuotannossa eri lämmönlähteitä voidaan tarvittaessa vaihtaa esimerkiksi saatavuuden tai markkinatilanteen mukaan.
Lue lisää

Ajankohtaista, Kaukolämpö,
21.9.2022

Savon Voiman ympäristöjärjestelmälle ISO-sertifikaatti

Riippumaton sertifiointiyritys Inspecta Sertifiointi on myöntänyt Savon Voimalle ISO 14001:2015 -ympäristösertifikaatin. Sertifikaatti on merkki, että Savon Voiman ympäristöjärjestelmä täyttää standardin mukaiset vaatimukset.
Lue lisää

Ajankohtaista, Ympäristö,
1.9.2022

Luonnon huomioiminen on isossa roolissa sähköverkon rakentamiskohteissa

Vaikka erilaiset ympäristö- ja kulttuurikohteet otetaan huomioon jo sähköverkon suunnittelussa, metsäurakoitsijoilla on erityinen vastuu ympäristönäkökohtien huomioimisessa.
Lue lisää

Ajankohtaista, Säävarma, Ympäristö,
30.8.2022

Savon Voima ja P2X Solutions tuomassa vihreän vedyn laitoksen Joensuuhun

Savon Voima ja P2X Solutions selvittävät teollisen mittakaavan vihreän vedyn ja sähköpolttoaineiden tuotantolaitoksen rakentamista Savon Voiman Joensuun voimalaitosalueelle. Toteutuessaan laitos tuottaisi vihreää vetyä uusiutuvalla energialla tuotetulla sähköllä 30–50 MW kapasiteetilla ja tuottaisi sivuvirtana 15–20 prosenttia Joensuun kaukolämmön tarpeesta.
Lue lisää

Ajankohtaista, Kaukolämpö, Ympäristö,
19.8.2022

Savon Voiman Joensuun voimalaitoksen uudistus vie kohti hiilineutraalia lämmön- ja sähköntuotantoa

Joensuun voimalaitoksella on käynnissä biokonversio, jossa laitteistoa on kesän aikana uusittu biopolttoon sopivammaksi. Suunnitelmien mukaan syksyllä Joensuussa käynnistyy lähes kokonaan kotimaisiin biopolttoaineisiin perustava hiilineutraali sähkön- ja lämmön yhteistuotanto.
Lue lisää

Ajankohtaista, Kaukolämpö, Sähkö, Ympäristö,
21.7.2022