Savon Voima ja Pieksämäen kaupunki ilmastoyhteistyöhön

Julkaistu 14.9.2022

Savon Voima ja Pieksämäen kaupunki suunnittelevat ilmastoyhteistyön aloittamista. Yhteistyösopimuksen keskeisenä tavoitteena on tukea Pieksämäen kaupungin hiilineutraalisuustavoitetta päästöttömien ja älykkäiden energiaratkaisujen avulla.

Pieksämäen kaupunki tavoittelee hiilineutraalisuutta vuoteen 2035 mennessä. Savon Voima ja Pieksämäen kaupunki suunnittelevat ilmastoyhteistyötä tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Yhteistyössä tuetaan Pieksämäen kaupungin ilmasto-ohjelman tavoitteita muun muassa tehostamalla uusiutuvan energiankäyttöä huomioiden kaukolämpöjärjestelmän mahdollisuudet. Keskeisenä osana on uusien kiinteistökohtaisten ratkaisuiden kehittäminen, pilotointi ja käyttöön ottaminen Pieksämäen kaupunkikonsernin kiinteistöissä. Yhteistyösopimus käsitellään 19.9. kaupunginhallituksen kokouksessa.

”Pieksämäen kaupungissa viedään ilmasto-ohjelmaa toden teolla eteenpäin. Tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Kaupunginvaltuuston vuonna 2021 hyväksymä Pieksämäen kaupungin ilmasto-ohjelma antaa hyvän pohjan käytännön toimenpiteille, joilla hiilineutraalisuutta tavoitellaan. Savon Voima on isona toimijana meille tärkeä yhteistyökumppani. Ilmastoyhteistyösopimuksella Savon Voima ja kaupunki sitoutuvat toimenpiteisiin, jotka edistävät tavoitteen saavuttamista. Yhdessä päästään nopeammin eteenpäin kuin erikseen toimien. Pieksämäen kaupungilla on myös tarkoitus liittyä Hinku-kunnaksi”, kertoo Pieksämäen kaupunginjohtaja Ulla Nykänen.

”Savon Voiman strategiana on olla asiakkaiden vastuullisin energiahuollon kumppani ja edistää kestävää kehitystä sekä ilmastotavoitteiden saavuttamista. Siksi onkin hienoa päästä tekemään yhteistyötä Pieksämäen kaupungin hiilineutraalisuuden tavoittamiseksi. Tämä on myös meille mahdollisuus kehittää ja testata uusia ja älykkäitä energiaratkaisuja,” sanoo Savon Voiman kaukolämmön ja energiantuotannon liiketoimintajohtaja Juha Räsänen.

Sopimuksen energiaratkaisuihin sisältyy muun muassa biopohjaiseen kaukolämpöön ja päästöttömiin ratkaisuihin panostaminen sekä älykkäiden energiaratkaisujen käyttö osana kaupungin kiinteistöjen energiatehokkuutta. Lisäksi sopimuksessa tavoitteiksi on listattu puhtaiden energiaratkaisujen, kuten aurinkoenergian ja teollisen hukkalämmön hyödyntäminen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi jätevedenpuhdistamon biokaasulaitoksen ja jäähallin kaksisuuntaisen energian hyödyntämistä.

Lisätietoja:

Juha Räsänen, Savon Voima, kaukolämmön ja energiantuotannon liiketoimintajohtaja, 040 746 1220, juha.rasanen@savonvoima.fi

Ulla Nykänen, Pieksämäen kaupunginjohtaja, 044 368 6801, ulla.nykanen@pieksamaki.fi

Mitä uutta?

Asunto Oy Vuorelan Välke hyödyntää maa- ja kaukolämpöä

Siilinjärvelle vuonna 2023 valmistunut taloyhtiö Asunto Oy Vuorelan Välke lämpenee Savon Voiman palveluna toteuttamalla maalämmön sekä kaukolämmön hybridijärjestelmällä.
Lue lisää

Ajankohtaista, Asiakaspalvelu, Kaukolämpö,
14.5.2024

Pieksämäki luistelee Savon Voiman jäähdyttämällä jäällä

Pieksämäen jäähalli käyttää toiminnassaan energiatehokasta tapaa tuottaa hallin jäähdytys ja lämmitys hyödyntämällä Savon Voiman kaukolämpöä sekä hankkimalla jäähdytykseen tarkoitetun lämpöpumppulaitteiston palveluna Savon Voimalta.
Lue lisää

Ajankohtaista, Asiakastarinat, Kaukolämpö,
3.4.2024

Kaukolämpö skaalautuu yrityksen kasvun mukana

Pieksämäen Naarajärvellä sijaitseva raskaan kuljetuskaluston päälirakenteita valmistava Piako Oy on laajentanut toimintaansa voimakkaasti viime vuosina. Kasvua tukemaan yritys tarvitsi helposti skaalautuvan sekä kustannustehokkaan Savon Voiman kaukolämmön.
Lue lisää

Ajankohtaista, Asiakastarinat, Kaukolämpö,
26.3.2024

Uusi tutkimushanke edistää kestävää energiantuotantoa Pohjois-Savossa

Pohjois-Savossa käynnistyy uusi tutkimushanke, jonka tavoitteena on kehittää uusiutuvan energian ratkaisuja voimalaitoskattiloihin.
Lue lisää

Ajankohtaista, Ympäristö,
11.3.2024

Savon Voima satsaa vesivoiman optimoinnin ja säätökyvyn kehitykseen

Savon Voima on satsannut viime aikoina energiantuotannon optimoinnin kehitykseen. Tehdyt kehitystoimenpiteet auttavat Savon Voiman sähköntuotantoa vastaamaan energiajärjestelmän asettamiin kapasiteetti- ja säätötarpeisiin mahdollisimman kilpailukykyisesti sekä tehokkaasti.
Lue lisää

Ajankohtaista, Sähkö, Ympäristö,
7.3.2024

Toimisivatko hiilidioksiditonnit ympäristöraportoinnin liikevaihtona?

Mittaaminen, raportointi, teot sekä jatkuva parantaminen ovat kaikki tärkeitä osa-alueita ilmastopäästöjen vähentämisessä Savon Voimalla.
Lue lisää

Blogi, Ympäristö,
27.2.2024