Savon Voima Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.– 31.8.2022: Pitkäjänteinen työ mahdollistaa investointien jatkumisen

Julkaistu 3.10.2022

Tammi–elokuu lyhyesti


Sähköntuotannon tulos parani, lämmityksen tarve pieneni

Sähköntuotannon tulos parani viime vuoteen verrattuna. Sähkön tuotantomäärä oli tammi–elokuussa 332 gigawattituntia, mikä oli 10 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana edellisvuonna. Myös sähkön tuotanto-osuuksien tuotanto kasvoi 8 prosenttia viime vuoden vastaavasta jaksosta. Sähköä tuotettiin edellisvuotta enemmän suuren kysynnän ja kannattavan markkinahinnan vuoksi. Hintasuojauksista johtuen tulos ei kasvanut samaa tahtia kuin sähkömarkkinoiden korkeimmat spot-hinnat.

Kaukolämmön myynti toteutui tammi–elokuun aikana 8 prosenttia budjetoitua pienempänä, mihin vaikutti erityisesti lämmin alkuvuosi. Lämmön myynti kokonaisuudessaan alitti 6 prosentilla edellisen vuoden vastaavan tarkastelujakson myynnin. Samalla vallitsevien kriisien aiheuttama polttoaineiden hintojen ja tuotantokustannusten nousu jatkui, tuoden esiin painetta nostaa hintoja. Hintojen nostoa ei kuitenkaan tehdä vuoden 2022 aikana.

Verkon kehitystä jatketaan toimitusvarmuuden kehittämiseksi

Suurimmilta myrskyvaurioilta on tarkastelujaksolla vältytty, ja sähkönjakelun toimitusvarmuus oli erinomainen palveluasteen oltua 99,98 prosenttia. Rakentamiskustannusten noususta huolimatta verkkopalveluiden hintoja ei ole tänä vuonna korotettu ja toimitusvarmuuden kehittämiseen tähtääviä investointeja on jatkettu suunnitellusti koko toiminta-alueella.  

Investointeja jatketaan suunnitellusti

Tammi–elokuussa on jatkettu investointeja ja kehitysprojekteja. Tarkastelukaudella pitkäjänteisen työn lopputuloksena Savon Voiman ympäristön ja tietoturvan hallintamallit saivat ISO-sertifikaatit. Iisalmen, Pieksämäen ja Joensuun voimalaitokset hyväksyttiin kaukolämmön uusiutuvan energian alkuperätakuiden tuottajaksi. Savon Voiman Joensuun tuotantolaitoksella valmistui kesän aikana ympäristöystävällisempää tuotantoa tukeva biokonversio. Lisäksi Savon Voima ja P2X Solutions käynnistivät elokuussa selvityksen teollisen mittakaavan vihreän vedyn ja sähköpolttoaineiden tuotantolaitoksen mahdollisesta rakentamisesta Savon Voiman Joensuun voimalaitosalueelle.

Epävarmuus ei hellitä loppuvuonna

Savon Voiman pitkäjänteinen työ riskienhallinnassa ja liiketoimien investoinnit hiilineutraaleihin ratkaisuihin ja näiden avulla toimitusvarmuuden paraneminen toimivat vahvana pohjana tulevalle haastavalle lämmityskaudelle. Globaalit riskit ja niiden paikalliset vaikutukset ovat läsnä. Energiantuotantoliiketoiminnan liikevaihtoon ja tulokseen vaikuttavat heikentävästi päästöoikeuksien ja polttoaineiden hinnan kehitys. Myös kotimaisilla polttoainemarkkinoilla on tapahtunut voimakasta kilpailun kiristymistä ja hintojen nousua erityisesti biomassajakeiden osalta.

Sähkömarkkinoiden odotetaan pysyvän epävakaina ja arvaamattomina heikentäen ennustenäkymää, vaikka sähkön kohonnut tukkumarkkinahinta parantaa sähköntuotannon kannattavuutta. Loppuvuoden suunnitellusta sähköntuotannosta on kuitenkin pitkäjänteisen riskienhallinnan periaatteita noudattaen hinnansuojauksilla lukittu jo 76 prosenttia.

Verkkoliiketoiminnassa sähkömarkkinalain muutos ja sen seurauksena Energiaviraston tekemä sähköverkkoliiketoiminnan valvontamenetelmien muutos toivat epävarmuutta verkkoliiketoiminnan pitkän aikavälin tulonmuodostukseen, kannattavuuteen ja rahoitusasemaan erityisesti mittavan investointiohjelman näkökulmasta. Epävarmuudesta huolimatta verkkopalvelumaksujen tasoon ei ole suunnitteilla nostoja ja investointeja jatketaan pitkäjänteisesti.

Savon Voima -konsernin vuoden 2022 tuloksen arvioidaan ylittävän asetetut tavoitteet ja olevan samaa tasoa kuin vuoden 2021 tulos mutta ennusteeseen liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä haastavista markkinaolosuhteista ja regulaatioriskeistä johtuen.

Lue Savon Voiman osavuosikatsaus kokonaisuudessaan:

Lisätietoa:

Arto Sutinen
Toimitusjohtaja, Savon Voima Oyj
arto.sutinen@savonvoima.fi

Mitä uutta?

Haemme asentajaa kaukolämpötoimintaan

Haemme kunnossapidon moniosaajaa eteläiselle tuotantoalueellemme, pääpaikkana Suonenjoki.
Lue lisää

Ajankohtaista, Työpaikat,
24.3.2023

Savon Voima etsii startup-kumppaneita Tahkon Ski Lift Pitch -tapahtumassa

Savon Voima aikoo avata energiankäytön dataa startup-kumppaneiden hyödynnettäväksi. Yhteistyön ainoana ehtona on, että lopputulemana on asiakkaille hyötyä tuottava palvelu tai tuote.
Lue lisää

Ajankohtaista,
21.3.2023

Videoseuranta karjalankoskella antaa viitteitä kalateiden toimivuudesta

Kalatien rakentamisen tavoitteena on ollut palauttaa vaellusyhteys Kallaveden reitin järvialtailta Nilsiän reitin alaosan luontaisille, erittäin uhanalaisille järvitaimen lisääntymisalueille.
Lue lisää

Ajankohtaista, Ympäristö,
2.3.2023

Savon Voima -konsernin tilinpäätöstiedote 2022: Savon Voima teki kriisiytyneessä toimintaympäristössä vakaan tuloksen

Savon Voima -konsernin liikevaihto oli viime vuonna 231,7 (228,5) miljoonaa euroa ja se kasvoi edellisvuodesta 1,4 prosenttia.
Lue lisää

Ajankohtaista,
1.3.2023

Iisalmen kaukolämpöverkon toimintaa optimoidaan pian tekoälyn avulla

Savon Voimalla on käynnissä hanke, jossa Savon Voiman Iisalmen voimalaitoksen ja kaukolämpöverkoston toimintaa kehitetään energiatehokkaammaksi dataa ja tekoälyä hyödyntävän ohjelmiston avulla. Hankkeen ohjelmisto on määrä ottaa käyttöön syksyllä 2023.
Lue lisää

Ajankohtaista, Kaukolämpö,
23.2.2023

Kaukon päivänä polskitaan ilmaiseksi!

Kutsumme jälleen muutaman vuoden tauon jälkeen kaiken ikäiset uintimaisterit polskimaan maksutta kuuteen alueemme uimahalliin Kaukon päivän merkeissä perjantaina 3.3. Lämpimästi tervetuloa!
Lue lisää

Ajankohtaista, Kaukolämpö,
22.2.2023