Savon Voima Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.– 31.8.2022: Pitkäjänteinen työ mahdollistaa investointien jatkumisen

Julkaistu 3.10.2022

Tammi–elokuu lyhyesti


Sähköntuotannon tulos parani, lämmityksen tarve pieneni

Sähköntuotannon tulos parani viime vuoteen verrattuna. Sähkön tuotantomäärä oli tammi–elokuussa 332 gigawattituntia, mikä oli 10 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana edellisvuonna. Myös sähkön tuotanto-osuuksien tuotanto kasvoi 8 prosenttia viime vuoden vastaavasta jaksosta. Sähköä tuotettiin edellisvuotta enemmän suuren kysynnän ja kannattavan markkinahinnan vuoksi. Hintasuojauksista johtuen tulos ei kasvanut samaa tahtia kuin sähkömarkkinoiden korkeimmat spot-hinnat.

Kaukolämmön myynti toteutui tammi–elokuun aikana 8 prosenttia budjetoitua pienempänä, mihin vaikutti erityisesti lämmin alkuvuosi. Lämmön myynti kokonaisuudessaan alitti 6 prosentilla edellisen vuoden vastaavan tarkastelujakson myynnin. Samalla vallitsevien kriisien aiheuttama polttoaineiden hintojen ja tuotantokustannusten nousu jatkui, tuoden esiin painetta nostaa hintoja. Hintojen nostoa ei kuitenkaan tehdä vuoden 2022 aikana.

Verkon kehitystä jatketaan toimitusvarmuuden kehittämiseksi

Suurimmilta myrskyvaurioilta on tarkastelujaksolla vältytty, ja sähkönjakelun toimitusvarmuus oli erinomainen palveluasteen oltua 99,98 prosenttia. Rakentamiskustannusten noususta huolimatta verkkopalveluiden hintoja ei ole tänä vuonna korotettu ja toimitusvarmuuden kehittämiseen tähtääviä investointeja on jatkettu suunnitellusti koko toiminta-alueella.  

Investointeja jatketaan suunnitellusti

Tammi–elokuussa on jatkettu investointeja ja kehitysprojekteja. Tarkastelukaudella pitkäjänteisen työn lopputuloksena Savon Voiman ympäristön ja tietoturvan hallintamallit saivat ISO-sertifikaatit. Iisalmen, Pieksämäen ja Joensuun voimalaitokset hyväksyttiin kaukolämmön uusiutuvan energian alkuperätakuiden tuottajaksi. Savon Voiman Joensuun tuotantolaitoksella valmistui kesän aikana ympäristöystävällisempää tuotantoa tukeva biokonversio. Lisäksi Savon Voima ja P2X Solutions käynnistivät elokuussa selvityksen teollisen mittakaavan vihreän vedyn ja sähköpolttoaineiden tuotantolaitoksen mahdollisesta rakentamisesta Savon Voiman Joensuun voimalaitosalueelle.

Epävarmuus ei hellitä loppuvuonna

Savon Voiman pitkäjänteinen työ riskienhallinnassa ja liiketoimien investoinnit hiilineutraaleihin ratkaisuihin ja näiden avulla toimitusvarmuuden paraneminen toimivat vahvana pohjana tulevalle haastavalle lämmityskaudelle. Globaalit riskit ja niiden paikalliset vaikutukset ovat läsnä. Energiantuotantoliiketoiminnan liikevaihtoon ja tulokseen vaikuttavat heikentävästi päästöoikeuksien ja polttoaineiden hinnan kehitys. Myös kotimaisilla polttoainemarkkinoilla on tapahtunut voimakasta kilpailun kiristymistä ja hintojen nousua erityisesti biomassajakeiden osalta.

Sähkömarkkinoiden odotetaan pysyvän epävakaina ja arvaamattomina heikentäen ennustenäkymää, vaikka sähkön kohonnut tukkumarkkinahinta parantaa sähköntuotannon kannattavuutta. Loppuvuoden suunnitellusta sähköntuotannosta on kuitenkin pitkäjänteisen riskienhallinnan periaatteita noudattaen hinnansuojauksilla lukittu jo 76 prosenttia.

Verkkoliiketoiminnassa sähkömarkkinalain muutos ja sen seurauksena Energiaviraston tekemä sähköverkkoliiketoiminnan valvontamenetelmien muutos toivat epävarmuutta verkkoliiketoiminnan pitkän aikavälin tulonmuodostukseen, kannattavuuteen ja rahoitusasemaan erityisesti mittavan investointiohjelman näkökulmasta. Epävarmuudesta huolimatta verkkopalvelumaksujen tasoon ei ole suunnitteilla nostoja ja investointeja jatketaan pitkäjänteisesti.

Savon Voima -konsernin vuoden 2022 tuloksen arvioidaan ylittävän asetetut tavoitteet ja olevan samaa tasoa kuin vuoden 2021 tulos mutta ennusteeseen liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä haastavista markkinaolosuhteista ja regulaatioriskeistä johtuen.

Lue Savon Voiman osavuosikatsaus kokonaisuudessaan:

Lisätietoa:

Arto Sutinen
Toimitusjohtaja, Savon Voima Oyj
arto.sutinen@savonvoima.fi

Mitä uutta?

Savon Voima Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.8.2023: Toimintaympäristön heikentyneet näkymät haastavat kannattavuutta 

Konsernin liikevaihto oli 147,7 miljoonaa euroa ja pieneni edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 0,5 %.  Konsernin liikevoitto oli 33,9 miljoonaa euroa ja kasvoi edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 2,7 %.  
Lue lisää

Ajankohtaista,
29.9.2023

Iisalmen voimalaitoksella käyttöönotetaan uudet polttoaineenkäsittely- ja näytteenottolaitokset

Savon Voiman Iisalmen Parkatin voimalaitoksella tehdyt mittavat investoinnit kiinteän polttoaineenkäsittelyyn ja -näytteenottoon liittyen ovat edenneet käyttöönottovaiheeseen.
Lue lisää

Ajankohtaista, Kaukolämpö,
28.9.2023

Suunnittele lisäeristäminen hyvin ja rakennuksen ehdoilla

Yläpohjan eristäminen on järkevä tapa pienentää energiakuluja. Hyvä suunnittelu on tärkeää. Aina kannattaa tutustua oman rakennuksen toimintaan ja rakenteisiin kunnolla ja tehdä päätökset niiden mukaan.
Lue lisää

Energiaa säästämässä,
20.9.2023

Sähköasemasaneerauksesta johtuvat jakeluverkon poikkeusjärjestelyt lisäävät sähkökatkoherkkyyttä Pielaveden ja Kiuruveden alueilla lokakuun puolelle

Savon Voiman sähköasemasaneerauksesta johtuvat jakeluverkon poikkeusjärjestelyt lisäävät sähkökatkoherkkyyttä Pielaveden ja Kiuruveden alueilla lokakuun puolelle. Rakentamisen yhteydessä sähköä ohjataan varasyöttöjen varaan, mikä lisää sähkökatkoherkkyyttä.
Lue lisää

Ajankohtaista, Sähkö, Säävarma,
19.9.2023

Sonkajärvellä pilotoidaan sähköverkon kuntotarkastusta dronella

Savon Voima Verkko Oy sekä Insplan Oy pilotoivat dronella tehtävää keskijänniteverkon kuntotarkastusta
Lue lisää

Ajankohtaista,
15.9.2023

Väppi-sovellusta kehitetään asiakasnäkökulmasta

Savon Voiman, Väreen sekä Kuopion Energian yhdessä asiakkailleen tarjoama Väppi-energiasovellus on jatkuvasti kehittyvä asiakasrajapinta.
Lue lisää

Blogi, Kaukolämpö, Sähkö,
15.9.2023