Videoseuranta karjalankoskella antaa viitteitä kalateiden toimivuudesta

Julkaistu 2.3.2023

Savon Voima rakennutti Juankoskella sijaitsevien Karjalankosken ja Juankosken voimalaitosten yhteyteen kalatiet, jotka otettiin käyttöön syyskesällä 2020. Kalatien rakentamisen tavoitteena on ollut palauttaa vaellusyhteys Kallaveden reitin järvialtailta Nilsiän reitin alaosan luontaisille, erittäin uhanalaisille järvitaimen lisääntymisalueille.

Savon Voima on seurannut Karjalankosken kalatien toimivuutta videoseurannalla syyskesinä 2021 ja 2022. Seurannan on toteuttanut molempina vuosina Kymijoen vesi- ja ympäristö ry.  Ensimmäisenä vuonna kiinnostavinta lajia, eli järvitaimenta havaittiin kolme 40-50 senttimetrin pituista yksilöä ja vuoden 2022 seurannassa määrä oli yhtä pienempi. Lisäksi kalatiellä on havaittu lahnoja, säyneitä, ahvenia sekä särkiä.

Taimenten pieni määrä on sikäli odotettu tulos, että Nilsiän reitti on ollut pitkään padottuna eikä luontaiselle lisääntymiselle ole juuri ollut mahdollisuuksia. Tyypillisesti näissä tilanteissa luontaisen lisääntymisen palautuminen vastaaville alueille on vienyt jopa kymmenenkin vuotta. Nyt seurannassa havaitut taimenet ovat mitä todennäköisimmin alapuoliseen Juurusveteen istutettuja yksilöitä.

Kalateiden liikenteen mittausmenetelmä perustuu vedessä olevaan videokameraan ja valaisimeen sekä ruudutettuun valkolevyyn, jonka perusteella videokuvassa havaittujen kalojen kokoa voidaan arvioida. Koko seurantajaksolla tallentunut videomateriaali käsitellään hahmon/liikkeentunnistusohjelmistolla, jolla kalahavainnot saadaan seulottua esiin suuresta aineistomäärästä. Seurantajaksot olivat molempina vuosina elokuun puolivälistä lokakuun puoliväliin.

Seurantatutkimukset toteuttaneen Kymijoen vesi- ja ympäristö ry:n raportissa todetaan tulosten vuosilta 2021 ja 2022 antavan viitteitä kalatien toimivuudesta, vaikkakin kalamäärät ovat olleet vähäisiä. Todennäköisesti tämä liittyy seurannan myöhäiseen ajankohtaan, jolloin kalamäärät ovat tyypillisesti kesäkautta pienempiä. Savon Voima tulee jatkamaan seurantaa myös tänä vuonna ja nyt on tarkoitus aloittaa se jo aiemmin touko- kesäkuun vaihteessa.

Mitä uutta?

Haemme asentajaa kaukolämpötoimintaan

Haemme kunnossapidon moniosaajaa eteläiselle tuotantoalueellemme, pääpaikkana Suonenjoki.
Lue lisää

Ajankohtaista, Työpaikat,
24.3.2023

Savon Voima etsii startup-kumppaneita Tahkon Ski Lift Pitch -tapahtumassa

Savon Voima aikoo avata energiankäytön dataa startup-kumppaneiden hyödynnettäväksi. Yhteistyön ainoana ehtona on, että lopputulemana on asiakkaille hyötyä tuottava palvelu tai tuote.
Lue lisää

Ajankohtaista,
21.3.2023

Kaukolämmön jakelukeskeytys Pielaveden Virtelantien alueella

Keskiviikkona 22.3.2023 kello 8.00-16.00 välisenä aikana on lämmönjakelun keskeytys Pielaveden Virtelantien alueella.
Lue lisää

Häiriöt,
21.3.2023

Kaukolämmön jakelukeskeytys Suonenjoella

Torstaina 16.3.2023 kello 8–20 on kaukolämpöverkoston vauriokorjauksesta johtuva lämmönjakelun keskeytys Suonenjoella.
Lue lisää

Häiriöt,
15.3.2023

Kaukolämmön jakelukeskeytys Siilikujalla Joensuussa

Kaukolämmön jakelukeskeytys Siilikujalla Joensuussa
Lue lisää

Häiriöt,
13.3.2023

Kaukolämmön jakelukeskeytys Pieksämäellä

Tiistaina 7.3.2023 kello 9.00-11.00 välisenä aikana on Pieksämäellä lämmönjakelun keskeytys Ruusalantien alueella
Lue lisää

Häiriöt,
3.3.2023