Videoseuranta Karjalankoskella antaa viitteitä kalateiden toimivuudesta

Julkaistu 2.3.2023

Savon Voima rakennutti Juankoskella sijaitsevien Karjalankosken ja Juankosken voimalaitosten yhteyteen kalatiet, jotka otettiin käyttöön syyskesällä 2020. Kalatien rakentamisen tavoitteena on ollut palauttaa vaellusyhteys Kallaveden reitin järvialtailta Nilsiän reitin alaosan luontaisille, erittäin uhanalaisille järvitaimenen lisääntymisalueille.

Savon Voima on seurannut Karjalankosken kalatien toimivuutta videoseurannalla syyskesinä 2021 ja 2022. Seurannan on toteuttanut molempina vuosina Kymijoen vesi- ja ympäristö ry.  Ensimmäisenä vuonna kiinnostavinta lajia, eli järvitaimenta havaittiin kolme 40–50 senttimetrin pituista yksilöä ja vuoden 2022 seurannassa määrä oli yhtä pienempi. Lisäksi kalatiellä on havaittu lahnoja, säyneitä, ahvenia sekä särkiä.

Taimenten pieni määrä on sikäli odotettu tulos, että Nilsiän reitti on ollut pitkään padottuna eikä luontaiselle lisääntymiselle ole juuri ollut mahdollisuuksia. Tyypillisesti näissä tilanteissa luontaisen lisääntymisen palautuminen vastaaville alueille on vienyt jopa kymmenenkin vuotta. Nyt seurannassa havaitut taimenet ovat mitä todennäköisimmin alapuoliseen Juurusveteen istutettuja yksilöitä.

Kalateiden liikenteen mittausmenetelmä perustuu vedessä olevaan videokameraan ja valaisimeen sekä ruudutettuun valkolevyyn, jonka perusteella videokuvassa havaittujen kalojen kokoa voidaan arvioida. Koko seurantajaksolla tallentunut videomateriaali käsitellään hahmon-/liikkeentunnistusohjelmistolla, jolla kalahavainnot saadaan seulottua esiin suuresta aineistomäärästä. Seurantajaksot olivat molempina vuosina elokuun puolivälistä lokakuun puoliväliin.

Seurantatutkimukset toteuttaneen Kymijoen vesi- ja ympäristö ry:n raportissa todetaan tulosten vuosilta 2021 ja 2022 antavan viitteitä kalatien toimivuudesta, vaikkakin kalamäärät ovat olleet vähäisiä. Todennäköisesti tämä liittyy seurannan myöhäiseen ajankohtaan, jolloin kalamäärät ovat tyypillisesti kesäkautta pienempiä.

Savon Voima jatkaa seurantaa myös vuonna 2023. Seuranta on tarkoitus aloittaa jo aiemmin touko–kesäkuun vaihteessa.

Mitä uutta?

Uusi tutkimushanke edistää kestävää energiantuotantoa Pohjois-Savossa

Pohjois-Savossa käynnistyy uusi tutkimushanke, jonka tavoitteena on kehittää uusiutuvan energian ratkaisuja voimalaitoskattiloihin.
Lue lisää

Ajankohtaista, Ympäristö,
11.3.2024

Savon Voima satsaa vesivoiman optimoinnin ja säätökyvyn kehitykseen

Savon Voima on satsannut viime aikoina energiantuotannon optimoinnin kehitykseen. Tehdyt kehitystoimenpiteet auttavat Savon Voiman sähköntuotantoa vastaamaan energiajärjestelmän asettamiin kapasiteetti- ja säätötarpeisiin mahdollisimman kilpailukykyisesti sekä tehokkaasti.
Lue lisää

Ajankohtaista, Sähkö, Ympäristö,
7.3.2024

Toimisivatko hiilidioksiditonnit ympäristöraportoinnin liikevaihtona?

Mittaaminen, raportointi, teot sekä jatkuva parantaminen ovat kaikki tärkeitä osa-alueita ilmastopäästöjen vähentämisessä Savon Voimalla.
Lue lisää

Blogi, Ympäristö,
27.2.2024

Sisäisillä auditoinneilla kehitetään toimintaa ja ylläpidetään laatua

Savon Voima ylläpitää ISO 14001 ympäristösertifikaattia sisäisten auditointien avulla, joilla tutkitaan ja havainnoidaan yhtiön ympäristöön vaikuttavia toimintoja.
Lue lisää

Ajankohtaista, Ympäristö,
7.12.2023

Joensuun voimalaitoksen alueella muurattiin biohiilitehtaan peruskivi

Joensuun Iiksenvaaralle on rakentumassa moderni energiayhteisö, johon kuuluvat muun muassa Savon Voiman CHP-voimalaitos ja rakenteilla oleva Taalerin omistama Joensuu Biocoalin Euroopan suurin teollisen mittaluokan torrefioidun biomassan tuotantolaitos. Torstaina 23.11.2023 juhlistettiin projektin etenemistä peruskiven muurauksella.
Lue lisää

Ajankohtaista, Ympäristö,
24.11.2023

Savon Voima aloitti yhteistyön Inoran kanssa höyryenergian tuottamisesta Iisalmessa

Yhteistyöllä parannetaan tehtaan energiatehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä.
Lue lisää

Ajankohtaista, Asiakastarinat, Kaukolämpö, Ympäristö,
22.8.2023